Despre consultare

Perioada consultării
13 Noiembrie 2017 - 23 Februarie 2018
Domenii
Economia și societatea digitală

Rezultatele consultării și etapele următoare

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.  Linkul către rezultate va fi publicat pe  pagina de consultări legate de piața unică digitală.

Grup-țintă

  • Cetățeni
  • Platforme de comunicare socială
  • Organe de presă (posturi de TV și radio, presă scrisă, agenții de presă, mijloace de comunicare în masă on-line, verificatori ai veridicității informațiilor)
  • Mediul academic
  • Organizații ale societății civile

Obiectivul consultării

Rezultatele consultării publice vor contribui la evaluarea eficacității măsurilor actuale luate de către actorii de pe piață și de alte părți interesate și a nevoii de a le intensifica și de a introduce noi măsuri pentru a combate diferite tipuri de știri false.

Consultarea va colecta informații pentru:

  1. definirea informațiilor false și a răspândirii acestora on-line
  2. evaluarea măsurilor luate deja de platformele on-line, organele de presă și organizațiile societății civile pentru a combate răspândirea știrilor false în mediul on-line
  3. delimitarea domeniului de aplicare a acțiunilor viitoare menite să consolideze calitatea informațiilor și să prevină răspândirea dezinformării on-line.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Sunt disponibile două chestionare: unul pentru cetățeni și unul pentru persoane juridice și jurnaliști, reflectându-le experiența profesională legată de știrile false și de dezinformarea on-line.

Puteți răspunde în oricare dintre limbile UE.

Dacă doriți să completați o parte din chestionar și să reveniți ulterior pentru a-l finaliza, salvați răspunsurile sub formă de ciornă. Contribuția dumneavoastră se poate descărca de îndată ce trimiteți răspunsurile. 

Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap

Chestionarul on-line respectă standardele din Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG).

Protecția datelor cu caracter personal și declarația de confidențialitate

Contact