Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
13 Listopad 2017 - 23 luty 2018
Dziedziny
Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu okresu konsultacji. Link do wyników konsultacji zostanie opublikowany na stronie konsultacji dotyczących jednolitego rynku cyfrowego.

Grupa docelowa

  • Obywatele
  • Platformy mediów społecznościowych
  • Organizacje informacyjne (nadawcy, wydawcy prasy drukowanej, agencje informacyjne, media internetowe i weryfikatorzy faktów)
  • Środowisko akademickie
  • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Cel konsultacji

Wyniki konsultacji publicznych zostaną wykorzystane do oceny skuteczności obecnych działań uczestników rynku i innych podmiotów, potrzeby zwiększenia skali tych działań oraz wprowadzenia nowych środków w celu zwalczania różnych rodzajów fałszywych informacji.

Konsultacje umożliwią zgromadzenie informacji w następujących kwestiach:

  1. definicja fałszywych informacji i ich rozprzestrzenianie się w internecie
  2. ocena środków zastosowanych już przez platformy, organizacje mediów informacyjnych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie
  3. zakres przyszłych działań, mających na celu poprawę jakości informacji oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się dezinformacji w internecie.

Jak udzielić odpowiedzi

Dostępne są dwa kwestionariusze: jeden dla obywateli, a drugi dla osób prawnych i dziennikarzy, za pomocą którego mogą przedstawić swoje zawodowe doświadczenia związane z fałszywymi informacjami i dezinformacją w internecie.

Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W każdej chwili można zapisać projekt odpowiedzi i później do niego powrócić. Wypełniony i przesłany kwestionariusz będzie dostępny w formie pliku do pobrania. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Kwestionariusz online spełnia normy określone w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG).

Oświadczenie o ochronie danych osobowych i prywatności

Zobacz kwestionariusz

Weź udział w konsultacjach jako obywatel lub osoba prawna i dziennikarz.

Kontakt