Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
13 Lapkritis 2017 - 23 Vasaris 2018
Temos
Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Komisija paskelbs atsakymus netrukus po konsultacijų laikotarpio pabaigos. Nuoroda į rezultatus bus paskelbta konsultacijų dėl bendrosios skaitmeninės rinkos puslapyje.

Tikslinė grupė

  • Piliečiai
  • Socialinės žiniasklaidos platformos
  • Naujienų organizacijos (transliuotojai, spauda, naujienų agentūros, internetinė žiniasklaida ir faktų tikrintojai)
  • Akademinė bendruomenė
  • Pilietinės visuomenės organizacijos

Konsultacijų tikslas

Viešų konsultacijų rezultatai padės įvertinti rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų subjektų dabartinių veiksmų efektyvumą, poreikį juos taikyti platesniu mastu ir imtis naujų priemonių, kuriomis būtų sprendžiama įvairių rūšių melagingų žinių problema.

Per konsultacijas bus renkama informacija tokiais klausimais:

  1. Melagingų žinių apibrėžtis ir jų platinimas internete.
  2. Priemonių, kurių jau ėmėsi platformos, naujienų žiniasklaidos bendrovės ir pilietinės visuomenės organizacijos kovodamos su melagingų žinių platinimu internete, vertinimas.
  3. Galimi būsimi veiksmai, kuriais gerinama informacijos kokybė ir užkertamas kelias dezinformacijos platinimui internete.

Kaip teikti atsakymus

Skelbiami du klausimynai: vienas skirtas piliečiams, kitas – juridiniams asmenims ir žurnalistams, atsižvelgiant į jų profesinę su melagingomis žiniomis ir dezinformacija internete susijusią patirtį.

Galima atsakyti bet kuria ES kalba.

Nebaigtus atsakymus galima bet kuriuo metu išsaugoti ir sugrįžti prie jų vėliau. Pateikus atsakymus galima parsisiųsti jų kopiją. 

Neįgaliųjų galimybės dalyvauti konsultacijose

Internetinis klausimynas atitinka standartus, nustatytus Žiniatinklio turinio prieinamumo gairėse (WCAG).

Asmens duomenų apsauga ir pareiškimas apie privatumo apsaugą

Rodyti klausimyną

Į konsultacijų klausimus atsakykite kaip pilietis arba kaip juridinis asmuo ar žurnalistas.

Kontaktiniai duomenys