Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
13 studenog 2017 - 23 veljače 2018
Teme
Digitalno gospodarstvo i društvo

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Komisija će objaviti rezultate ubrzo nakon završetka savjetovanja. Poveznica na rezultate bit će objavljena na stranici savjetovanja u području jedinstvenog digitalnog tržišta.

Ciljna skupina

  • Građani
  • Platforme društvenih medija
  • Novinske organizacije (radiotelevizijske kuće, tisak, novinske agencije, elektronički mediji i organizacije za provjeru istinitosti podataka)
  • Akademska zajednica
  • Organizacije civilnog društva

Cilj savjetovanja

Rezultati javnog savjetovanja uzet će se u obzir pri ocjenjivanju učinkovitosti postojećih mjera koje su poduzeli sudionici na tržištu i drugi dionici te odlučivanju o tome je li potrebno proširiti njihov opseg i uvesti nove mjere koje se odnose na drugu vrstu lažnih vijesti.

Savjetovanjem se nastoje prikupiti informacije o sljedećim temama:

  1. Definicija lažnih informacija i njihovo širenje putem interneta
  2. Ocjena mjera koje su platforme, novinske organizacije i organizacije civilnog društva već poduzele u cilju borbe protiv širenja lažnih informacija putem interneta
  3. Opseg budućih mjera za popravljanje kvalitete informacija i sprečavanje širenja dezinformacija putem interneta

Kako poslati odgovor

Dostupna su dva upitnika: jedan za građane i drugi za pravne subjekte kojim se uzima u obzir njihovo profesionalno iskustvo u području lažnih vijesti i dezinformiranja putem interneta.

Možete odgovoriti na bilo kojem jeziku EU-a.

Nacrt svojih odgovora možete spremiti u bilo kojem trenutku te poslije nastaviti s ispunjavanjem upitnika. Nakon što pošaljete ispunjeni upitnik, možete preuzeti svoje odgovore. 

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Elektronički upitnik ispunjava standarde utvrđene Smjernicama o dostupnosti web-sadržaja (engl. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Zaštita osobnih podataka i izjava o zaštiti privatnosti

Prikaz upitnika

U savjetovanju možete sudjelovati kao građanin ili kao pravni subjekt i novinar.

Kontakt