За настоящата консултация

Период на консултацията
13 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Теми
Цифрова икономика и цифрово общество

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Комисията ще публикува отговорите скоро след края на консултацията. На страницата с консултациите относно цифровия единен пазар ще бъде публикувана връзка към резултатите.

Целева група

  • Граждани
  • Социални медии
  • Новинарски организации (радио- и телевизионни оператори, вестници, информационни агенции, онлайн медии и проверители на факти)
  • Академична общност
  • Граждански организации

Цел на консултацията

Резултатите от обществената консултация ще помогнат за оценката на ефективността на настоящите действия на пазарните участници и други заинтересовани страни, както и на необходимостта от по-широкото им прилагане и от предприемането на нови действия за справяне с различни видове фалшиви новини.

В рамките на консултацията ще се събира информация за:

  1. Дефиниране на фалшивите новини и тяхното разпространение в интернет
  2. Оценка на мерките, които платформите, новинарските медийни компании и гражданските организации вече са предприели, за да противодействат на разпространението на фалшива информация в интернет
  3. Бъдещи действия за подобряване на достъпа до качествена информация и предотвратяване на разпространението на дезинформация в интернет

Как да изпратите вашите отговори

Има два въпросника: един за граждани и един за юридически лица и журналисти, създаден специално за да могат те да споделят своя професионален опит с фалшивите новини и онлайн дезинформацията.

Можете да отговаряте на всеки един от езиците на ЕС.

По всяко време можете да запазите Вашата чернова и да продължите с попълването на въпросника по-късно. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите попълнения от Вас въпросник. 

Достъпност за лица с увреждания

Онлайн въпросникът отговаря на стандартите, определени в Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG).

Защита на личните данни и декларация за поверителност

Към въпросника

Участвайте в консултацията като гражданин или юридическо лице или журналист.

Контакт