Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
23 mei 2018 - 3 september 2018
Thema's
Volksgezondheid, Belastingen

Resultaten en volgende stappen

De raadplegingstermijn is verstreken. Er zijn 11410 reacties binnengekomen. Respondenten konden een standpuntnota uploaden om hun antwoorden toe te lichten. Er zijn in totaal 200 standpuntnota's binnengekomen.

U kunt het statistisch verslag, de ruwe data en alle standpuntnota's online bekijken.

Doelgroep

Individuele burgers, bedrijven, brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, adviesorganen en overheidsdiensten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen ten aanzien van Richtlijn 2011/64/EU worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging. 

Doel van de raadpleging

Deze raadpleging is bedoeld om standpunten van belanghebbenden te verzamelen over de huidige belasting op tabak en op nieuwe producten (e-sigaretten en verhitte tabaksproducten) in de EU en opties voor een mogelijke herziening van Richtlijn 2011/64/EU van de Raad.

In deze richtlijn staan de EU-regels voor de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten. Zij bevat definities en categorieën van tabaksproducten op grond van hun kenmerken en bepaalt de minimumtarieven en de structuur van de accijns daarop. Het doel van de richtlijn is een goede werking van de interne markt en een goede bescherming van de gezondheid. 

Bij de analyse en het opstellen van eventuele voorstellen zal de Commissie terdege rekening houden met uw reacties. U heeft dus nu de kans om een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming.

De Commissie zal nationale belastingdiensten, deskundigen en overige belanghebbenden apart raadplegen. Maar ook als u in een van deze categorieën valt, mag u aan deze openbare raadpleging deelnemen.

Hoe kan ik reageren?

U kunt de vragenlijst invullen door hieronder te klikken op de button "Naar de vragenlijst”.

Naar de vragenlijst

Het duurt ongeveer 30 minuten om alle vragen te beantwoorden. Deze online vragenlijst is beschikbaar in alle officiële talen van de EU behalve het Iers en u mag ook in al deze talen reageren.

Sommige vragen zijn alleen voor deskundigen bestemd. Als u ze niet kunt beantwoorden, kunt u ze gerust overslaan. Aan het eind van de vragenlijst kunt u een document of standpuntnota uploaden.

Zodra u uw reactie heeft ingediend, kunt u een kopie voor eigen gebruik downloaden. Heeft u problemen bij het invullen van deze vragenlijst, neem dan contact op met: taxud-unit-c2@ec.europa.eu

Bescherming van persoonsgegevens en privacyverklaring

Het beleid inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000.

Let op: ongeacht de optie die u kiest, kan iedereen op grond van Verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, om toegang tot uw bijdrage verzoeken. In dat geval zal het verzoek worden beoordeeld op basis van de in de verordening vermelde voorwaarden en in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.