Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
23 april 2018 - 23 juli 2018
Thema's
Milieu
Departementen

Doelgroep

Alle belangstellenden, waaronder particulieren, bedrijven, organisaties, overheidsinstanties enz. mogen deelnemen aan deze raadpleging.

Doel van de raadpleging

Deze raadpleging maakt deel uit van de evaluatie van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling). Deze evaluatie gebeurt in het kader van het programma van de Europese Commissie voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit). Dit is een breed opgezette, empirisch onderbouwde analyse, waarbij wordt nagegaan of het huidige regelgevingskader evenredig is en geschikt voor het beoogde doel en of het de verwachte resultaten oplevert. Met behulp van deze evaluatie zal de Europese Commissie (directoraat-generaal Milieu) de resultaten beoordelen van de Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling sinds de inwerkingtreding en met betrekking tot de doelstellingen ervan.

Het doel hiervan is om informatie en de standpunten van belanghebbenden en het grote publiek te verzamelen over de manier waarop de Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling is opgevat en uitgevoerd. Het gaat daarbij onder meer om het nut van een uniforme EU-wetgeving die de beoordeling van de milieueffecten van bepaalde plannen en programma’s verplicht stelt, en om het nut van de inspraakmogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de planning en goedkeuring van bepaalde plannen en programma’s.

Hoe kan ik reageren?

U kunt meedoen door de online-vragenlijst in te vullen.

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat algemene vragen over de relevantie van de richtlijn voor EU-burgers en is bedoeld voor alle respondenten van deze vragenlijst. Het tweede deel van de vragenlijst bevat meer gedetailleerde vragen over de uitvoering en de resultaten van de richtlijn.

U mag uw reacties in de officiële EU-taal van uw keuze indienen. Het invullen van elk van beide delen duurt telkens ongeveer 20 minuten.

U kunt op elk gewenst moment stoppen en later verdergaan. Doet u dat, vergeet dan niet de link naar uw antwoorden te bewaren, want dit is de enige manier is om er weer toegang toe te krijgen. Alleen vragen met een rood sterretje zijn verplicht. Nadat u de vragenlijst online ingevuld en verzonden hebt, kunt u een kopie van uw antwoorden downloaden.

Uw bijdrage zal via internet worden gepubliceerd. Lees in de specifieke privacyverklaring hoe we met uw persoonsgegevens en uw bijdrage omgaan.

Privacyverklaring voor de openbare raadpleging ter evaluatie van de Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling

DownloadenPDF - 79.5 KB

Naar de vragenlijst

Contact