Despre consultare

Perioada consultării
13 Iunie 2018 - 20 Septembrie 2018
Domenii
Impozitare și fiscalitate

Rezultatele consultării și etapele următoare

Contribuțiile individuale vor fi publicate pe pagina web a consultării. Rezultatele tuturor activităților de consultare legate de această inițiativă vor fi rezumate într-un raport de sinteză. Acest raport va fi publicat tot pe pagina web a consultării.

Informațiile colectate în timpul consultării vor fi utilizate în cadrul unui studiu efectuat de consultanți care sprijină Comisia în efectuarea acestei evaluări.

Grup-țintă

Normele privind facturarea TVA sunt relevante atât pentru sectorul privat, cât și pentru părțile interesate din sectorul public.

Invităm să completeze chestionarul cât mai mulți actori din sectorul privat și nu numai: întreprinderi (inclusiv IMM-uri), firme de consultanță, asociații comerciale, de afaceri sau profesionale, practicieni în materie de TVA, furnizori de servicii de facturare electronică și cetățeni. De asemenea, sunt binevenite contribuțiile din partea mediului academic, a cercetătorilor și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale.

Pentru sectorul public, menționăm că vom invita autoritățile publice din statele membre (ministere de finanțe, administrații fiscale) să răspundă unui chestionar separat despre normele privind facturarea.

Unele întrebări se adresează în principal părților interesate care au cunoștințe de specialitate, însă, cu excepția părții B, dedicate întreprinderilor, întrebările pot fi abordate de orice parte interesată.

Obiectivul consultării

Scopul consultării este de a colecta date și elemente concrete pentru evaluarea normelor în materie de facturare introduse de a doua directivă privind facturarea (Directiva 2010/45/UE). În acest scop, dorim să aflăm dacă cea de-a doua directivă privind facturarea și-a îndeplinit obiectivele stabilite și în ce măsură normele în domeniu sunt în continuare aliniate la nevoile părților interesate. De asemenea, dorim să colectăm opiniile părților interesate cu privire la posibilele modalități de reformare a acestora.

În special, datele colectate în cadrul consultării ar trebui să permită identificarea și cuantificarea costurilor de reglementare, a beneficiilor, a economiilor și a potențialului de reducere a sarcinii întreprinderilor și de simplificare generate de normele privind facturarea. Se va acorda o atenție specială facturării electronice. Datele colectate prin această consultare ar trebui să ne permită să cuantificăm și să înțelegem mai bine evoluția facturării electronice în UE.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Completarea chestionarului durează în jur de 30 de minute. Dacă doresc, respondenții vor putea încărca un material, cum ar fi un document de poziție. Documentul respectiv va fi publicat împreună cu răspunsul și va fi luat în considerare când se vor analiza rezultatele.

Puteți răspunde la chestionarul on-line accesând linkul de mai jos. Răspunsurile dumneavoastră vor fi transmise prin intermediul aplicației EU Survey, cu ajutorul căreia a fost realizat chestionarul. Ulterior vor fi disponibile traduceri ale chestionarului în limbile bulgară, croată, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

Informații suplimentare

Contextul consultării

Directiva 2006/112/CE (Directiva TVA) prevede norme comune pentru tot teritoriul UE în ceea ce privește emiterea, conținutul și transmiterea facturilor. Aceste norme au fost modificate ultima dată în 2010 prin Directiva 2010/45/UE (a doua directivă privind facturarea), care viza reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderi, sporirea gradului de adoptare a facturării electronice, îmbunătățirea funcționării pieței unice, promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și asigurarea unui control mai bun al taxei.

În conformitate cu articolul 237 din Directiva TVA, Comisia este obligată să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la impactul normelor de facturare, modificate prin cea de-a doua directivă privind facturarea. Raportul ar putea fi însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a normelor de facturare.

În acest scop, Comisia a lansat o evaluare a normelor de facturare prevăzute în Directiva TVA. Normele privind facturarea sunt relevante atât pentru persoanele juridice care emit și primesc facturi, cât și pentru clienții particulari care primesc facturi. Normele privind facturarea sunt cruciale și pentru statele membre ale căror autorități utilizează aceste facturi pentru a controla plata corectă a taxelor și impozitelor.

Registrul de transparență

Pentru a asigura transparența, organizațiile au fost invitate să ofere publicului informații relevante în ceea ce le privește, prin înscrierea în Registrul de transparență și asumarea codului de conduită aferent. Dacă o organizație nu este înregistrată, contribuția sa va fi publicată separat de cele ale organizațiilor înscrise în Registru.

Protecția datelor cu caracter personal

Politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare” se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Vă rugăm să rețineți că, indiferent de opțiunea aleasă, contribuția dumneavoastră poate face obiectul unei cereri de acces la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. În acest caz, cererea va fi evaluată pe baza condițiilor prevăzute în regulament și în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

DescarcăPDF - 148 KB

Contact

Dacă întâmpinați probleme în completarea acestui chestionar sau dacă aveți nevoie de asistență specială, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:

TAXUD-C1-SECTOR-A@ec.europa.eu