Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
20 luty 2018 - 31 Maj 2018
Dziedziny
Współpraca międzynarodowa i rozwój

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane strony w krajach otrzymujących pomoc i w krajach UE: krajowe i lokalne organy publiczne, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, agencje rozwoju i inne podmioty zajmujące się polityką rozwojową, ośrodki analityczne, firmy konsultingowe, organizacje sektora prywatnego, banki rozwoju i wszystkich obywateli.

Cel konsultacji

Rada i Parlament Europejski zwróciły się o niezależną ocenę postępów w zakresie zobowiązania do spójności polityki UE na rzecz rozwoju. Dyrekcja Generalna DEVCO zleciła przeprowadzenie zewnętrznej oceny za okres 2009–2016. Zainteresowane podmioty uzyskają w ten sposób ogólną niezależną ocenę działań UE w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju. Wskazane zostaną również najważniejsze wnioski i przygotowane zostaną zalecenia dotyczące udoskonalenia obecnych działań oraz przygotowania przyszłych decyzji o podejściu UE do spójności polityki na rzecz rozwoju.

Celem tych konsultacji jest poznanie opinii możliwie najszerszego grona zainteresowanych stron, w tym krajów partnerskich, w odniesieniu do zagadnień analizowanych w ramach oceny. Wyniki tych konsultacji publicznych zostaną wzięte pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania z oceny.

Jak udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi prosimy przesyłać za pośrednictwem kwestionariusza online.

Wypełnij kwestionariusz

Dokumenty źródłowe

PobierzPDF - 337.3 KB

Kontakt