Obsah konzultace

Trvání konzultace
18 Květen 2018 - 24 Srpen 2018
Témata
Hranice EU a bezpečnost, Veřejné zdraví

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané, organizace a zainteresované subjekty se zájmem o otázky týkající se drogové závislosti a protidrogové politiky, nebo kteří v této oblasti působí.

Cíl konzultace

Komise nyní v souladu s článkem 23 nařízení o EMCDDA vyhodnocuje činnost Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v období od roku 2013 do poloviny roku 2018.

Výsledkem hodnocení by měla být doporučení, jak zlepšit fungování agentury v rámci jejich hlavních aktivit (např. nadnárodní spolupráce na evropské a mezinárodní úrovni). Také by se mělo zhodnotit, zde je mandát agentury EMCDDA v souvislosti s vývojem situace a možnými finančními omezeními stále aktuální. To si vyžádá pečlivé posouzení relevance, efektivnosti, koherence a přidané hodnoty EMCDDA.

Tato otevřená veřejná konzultace představuje nedílnou součást celého procesu. Jejím účelem je shromáždit názory všech zúčastněných stran na fungování agentury od roku 2013 a zvážit, jak lze celý systém vylepšit.

Souběžně s konzultací se naši externí konzultanti obrátí na různé zainteresované subjekty s cílenými dotazníky.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník.

Dotazník je k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině. Vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 20 minut.

Zobrazit dotazník

Další informace

Protidrogová politika EU

Internetové stránky EMCDDA

Plán hodnocení EMCDDA

Protidrogová strategie EU (2013–2020)

Protidrogový akční plán EU (2017–2020)

Tříleté pracovní programy EMCDDA: 2013–2015 a 2016–2018

Nařízení (ES) č. 1920/2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění) („nařízení o EMCDDA“)

Právní upozornění

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.