Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
10 Junij 2018 - 17 September 2018
Področja
Evropska sosedska politika, Širitev EU

Ciljna skupina

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse zainteresirane strani, vključno z državljani, podjetji, organizacijami, javnimi organi itd.

Namen posvetovanja

Namen tega javnega posvetovanja je pridobiti mnenja širše javnosti, torej državljanov EU in državljanov držav, ki so upravičene do podpore iz evropskega instrumenta sosedstva, in državljanov držav upravičenk instrumenta za predpristopno pomoč, o oceni podpore EU za pravno državo v državah sosedstva ter kandidatkah in potencialnih kandidatkah za širitev (2010–2017).

Opozarjamo, da je referenčni dokument del tekočega posvetovanja v okviru vrednotenja, ki ga izvajajo zunanji svetovalci, in ne predstavlja stališč Komisije. Posvetovanje poteka vzporedno s pregledom dokumentacije ter obiski na terenu. Prispevki v okviru tega posvetovanja bodo vključeni v končne ugotovitve poročila o vrednotenju.

Način oddaje odgovorov

Vprašalnik je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, vendar ga lahko izpolnite v katerem koli uradnem jeziku EU. Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali približno 15 minut.

Da zagotovimo pošten in transparenten postopek posvetovanja, bomo upoštevali samo odgovore, ki jih bomo prejeli s spletnim vprašalnikom. Te odgovore bomo tudi povzeli v poročilu o posvetovanju.

Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli čas za sodelovanje pri tem posvetovanju. Preden izpolnite vprašalnik, preberite referenčni dokument za javno posvetovanje.

Referenčni dokumenti

PrenesiPDF - 178.3 KB
PrenesiPDF - 105.2 KB
PrenesiZIP - 475.5 KB