Obsah konzultace

Trvání konzultace
10 Červen 2018 - 17 Září 2018
Témata
Evropská politika sousedství, Rozšíření EU

Cílová skupina

Této konzultace se mohou účastnit všechny zúčastněné strany, včetně občanů, podniků, organizací, orgánů veřejné moci apod.

Cíl konzultace

Účelem této veřejné konzultace je získat připomínky široké veřejnosti – tj. občanů EU a občanů ze zemí způsobilých pro podporu z evropského nástroje sousedství a dále příjemců podpory z nástroje předvstupní pomoci – k hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017).

Upozorňujeme, že podklady jsou součástí probíhající konzultace vztahující se k hodnocení, jež provádějí externí odborníci, a že nevyjadřují stanovisko Komise. Konzultace probíhá souběžně s kontrolou dokumentace a návštěvami na místě. Příspěvky zaslané v rámci této konzultace poslouží jako podklad k vypracování konečných závěrů hodnotící zprávy.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. Své odpovědi však můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím elektronického dotazníku.

Děkujeme vám za čas, který této konzultaci věnujete. Doporučujeme vám, abyste si před vyplněním dotazníku přečetli podkladový dokument.

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 178.3 KB
StáhnoutPDF - 105.2 KB
StáhnoutZIP - 475.5 KB