Despre consultare

Perioada consultării
19 Iulie 2017 - 25 Octombrie 2017
Domenii
Justiția și drepturile fundamentale

Rezultatele consultării și etapele următoare

Comisia va publica un rezumat al răspunsurilor după încheierea perioadei de consultare.

DescarcăZIP - 7.7 MB

Grup-țintă

Invităm toți cetățenii (de etnie romă sau de altă etnie) și toate organizațiile, întreprinderile și instituțiile interesate de integrarea romilor să participe la această consultare. Ne interesează în mod special contribuțiile din partea:

 • organizațiilor care reprezintă autoritățile naționale, locale, regionale și municipale și alte entități publice sau mixte

 • punctelor naționale de contact pentru romi

 • autorităților administrative

 • organizațiilor neguvernamentale umbrelă de la nivelul UE (rome și pro-rome), inclusiv ale rețelelor acestora care activează în țările UE și/sau în țările candidate la aderare, precum și din partea organizațiilor neguvernamentale naționale, regionale și locale (rome și pro-rome)

 • organizațiilor internaționale, instituțiilor active în domeniul integrării romilor din țările UE și din țările candidate la aderare

 • institutelor de cercetare și instituțiilor din mediul academic

 • organizațiilor care reprezintă biserici și comunități religioase

 • angajatorilor, întreprinderilor, organismelor și asociațiilor profesionale și ale cetățenilor care și-au manifestat, în general, interesul față de această politică

Obiectivul consultării

Prin această consultare, ne propunem să colectăm opiniile părților interesate cu privire la realizările și provocările asociate celor 7 ani de punere în aplicare a Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020. Mai concret, ne interesează opiniile legate de politica europeană și națională în domeniu, precum și de instrumentele juridice și de finanțare care au fost mobilizate pentru combaterea discriminării și promovarea integrării romilor.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Puteți contribui la această consultare publică completând formularul on-line de pe pagina EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationEUFrameworkforNRIS?surveylanguage=RO

Chestionarul conține 16 întrebări, care acoperă următoarele domenii împărțite în 2 secțiuni principale (la început, chestionarul include întrebări introductive despre respondent):

1. Întrebări generale (care nu presupun cunoștințe despre instrumentele naționale și europene și eforturile de integrare a romilor)

 • Cauzele excluziunii sociale și ale discriminării, modalități de abordare a acestora și perspective de viitor
 • Domenii prioritare de acțiune la nivel european și național

2. Întrebări mai specializate (evaluarea eforturilor europene și naționale de integrare a romilor)

 • Evoluții la nivel de politici și rezultate pe teren
 • Realizări și provocări (ale cadrului UE și ale strategiilor naționale de integrare a romilor)
 • Măsurile aplicate și modificări în situația romilor în următoarele domenii esențiale: educație, ocuparea forței de muncă, asistență medicală, locuințe, combaterea discriminării și a atitudinii ostile față de romi.

Chestionarul poate fi completat în orice limbă oficială a UE.

Contribuțiile la această consultare vor fi publicate on-line. Când completați întrebările introductive despre respondent, puteți alege să publicați contribuția  cu sau fără datele dvs. personale. 

Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a vă informa cu privire la modul în care vor fi tratate datele personale și contribuțiile dumneavoastră.

În cadrul Inițiativei europene în materie de transparență, Comisia Europeană invită organizațiile care doresc să participe la consultări publice să ofere, atât Comisiei, cât și publicului larg, informații cu privire la entitățile și interesele pe care le reprezintă, la obiectivele pe care le urmăresc, la structura lor și la modalitățile prin care sunt finanțate, înscriindu-se în  Registrul de transparență.

 • Dacă organizația dumneavoastră este înscrisă în Registrul de transparență, vă rugăm să menționați numărul care îi este atribuit în Registru atunci când răspundeți la chestionar. Astfel, contribuția dumneavoastră va fi considerată ca fiind punctul de vedere al organizației pe care o reprezentați.
 • Dacă organizația nu figurează în Registru, o puteți înscrie acum. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Chestionar