Obsah konzultace

Trvání konzultace
19 červenec 2017 - 25 Říjen 2017
Témata
Spravedlnost a lidská práva

Výsledky konzultace a další postup

Po ukončení konzultace Komise zveřejní shrnutí jejích výsledků.

StáhnoutZIP - 7.7 MB

Cílová skupina

Vítána je účast všech romských i neromských občanů a organizací, podniků a orgánů zainteresovaných na integraci Romů. K zaslání příspěvků vyzýváme:

 • organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány a jiné veřejné či smíšené subjekty

 • národní kontaktní místa pro Romy

 • řídící orgány

 • zastřešující nevládní organizace na úrovni EU (romské a proromské), včetně jejich sítí působících v zemích EU a /nebo zemích zapojených do procesu rozšíření, a celostátní, regionální a místní nevládní organizace (romské a proromské)

 • mezinárodní organizace a instituce působící v oblasti integrace Romů v zemích EU a /nebo zemích zapojených do procesu rozšíření

 • výzkumné instituce a akademickou obec

 • organizace zastupující církve a náboženské společnosti

 • zaměstnavatele, podniky, odborové a profesní organizace a jednotlivce obecně, kteří se zajímají o danou politiku

Cíl konzultace

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na úspěchy a problémy zaznamenané v průběhu sedmi let provádění rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020. Jde konkrétně o názory na evropské a vnitrostátní politické, právní a finanční nástroje, které byly použity pro boj proti diskriminaci a na podporu začleňování Romů.

Jak zaslat příspěvek

Účast v této veřejné konzultaci spočívá ve vyplnění online dotazníku na stránce EU Survey:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationEUFrameworkforNRIS?surveylanguage=CS

Dotazník obsahuje celkem 16 otázek, jež se ve dvou hlavních oddílech (po několika úvodních otázkách týkajících se původu respondenta) věnují těmto oblastem:

1. Všeobecné otázky (které nepředpokládají znalost evropských a vnitrostátních nástrojů pro integraci Romů)

 • příčiny sociálního vyloučení a diskriminace, způsoby jejich řešení a očekávání do budoucna
 • prioritní oblasti pro přijetí opatření na evropské i vnitrostátní úrovni

2. Odborné otázky (hodnocení evropských a vnitrostátních činností v zájmu integrace Romů)

 • politický vývoj a výsledky
 • problémy související s rámcem EU a vnitrostátními strategiemi začleňování Romů a výsledky, kterých se podařilo dosáhnout
 • opatření a změny v situaci Romů v těchto klíčových oblastech: vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení, boj proti diskriminaci a protiromské smýšlení

Odpovídat můžete v kterémkoli úředním jazyce EU.

Příspěvky zaslané v rámci této veřejné konzultace budou zveřejněny na internetu. Při vyplňování úvodních otázek se můžete rozhodnout, zda dáte přednost zveřejnění svého příspěvku s vašimi osobními údaji, anebo bez nich. 

Nezapomeňte si přečíst zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, kde je uvedeno, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno.

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace, které se chtějí veřejných konzultací účastnit, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, čí a jaké zájmy zastupují, jaké jsou jejich cíle, financování a struktura. K tomuto účelu by se měly zaregistrovat v rejstříku transparentnosti.

 • Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.
 • Není-li vaše organizace dosud v rejstříku zapsána, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Zobrazit dotazník