Obsah konzultace

Trvání konzultace
23 červenec 2018 - 2 Listopad 2018
Témata
Jednotný trh, Veřejné zdraví, Průmysl a obchod

Výsledky konzultace a další postup

The consultation period is over. The public consultation received 107 replies.

You can access the statistical report, the raw data as well as the position papers here.

Cílová skupina

Konzultace je určena jednotlivcům i organizacím.

Cíl konzultace

 Prekursory drog jsou chemické látky, které se používají především pro legitimní (legální) výrobu široké škály výrobků, jako jsou léčiva, parfémy, plasty, kosmetika atd. Mohou však být rovněž zneužity k nedovolené (nezákonné) výrobě drog, jako jsou amfetaminy, heroin nebo kokain.
 

 S ohledem na značný rozsah dovolených použití prekursorů drog nelze jejich obchod zakázat. Od počátku devadesátých let se zavádějí zvláštní pravidla na mezinárodní úrovni i na úrovni Evropské unie zajišťující prevenci zneužití prekursorů drog prostřednictvím kontroly legitimního obchodu na hranicích EU i v rámci EU. Cílem právních předpisů je nastolit rovnováhu mezi nezbytnou kontrolou zamezující zneužívání prekursorů drog a umožněním legitimního obchodu s nimi, aniž by s tím byla spojena zbytečná administrativní zátěž.


Evropská komise v současné době provádí hodnocení, do jaké míry právní předpisy dosahují tohoto cíle. V rámci této veřejné konzultace bychom chtěli získat názory těch, kterých se dané právní předpisy týkají, což jsou především osoby, které se podílejí na legitimní používání těchto chemických látek. Vítány jsou rovněž příspěvky všech ostatních zainteresovaných stran.

Jak zaslat příspěvek

Chcete-li se konzultace zúčastnit, klikněte na rámeček „Zobrazit dotazník“ níže.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Je k dispozici ve všech úředních jazycích EU s výjimkou irštiny. Odpovídat můžete v kterémkoli z úředních jazyků EU. Nejdříve bude online anglická verze. Ostatní jazykové verze budou přidány později, až bude hotov jejich překlad.

Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii. Pokud byste měli s vyplňováním dotazníku potíže nebo pokud požadujete zvláštní pomoc, obraťte se laskavě na: GROW-DRUG-PRECURSORS@ec.europa.eu

Zobrazit dotazník

Další informace

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně nevládních organizací, obchodních organizací, podniků apod.), které chtějí ve veřejné konzultaci předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, koho a co zastupují, jaké jsou jejich cíle, financování a struktura, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování.

Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud v rejstříku zapsána, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Při rozboru odpovědí zaslaných v rámci této konzultace se bude s příspěvky respondentů, kteří se rozhodnou, že se nezaregistrují, zacházet jako s individuálními příspěvky (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou podle ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se evropského sociálního dialogu, články 154–155, považováni za zástupce zúčastněných subjektů).