Om samrådet

Samrådsperiod
23 januari 2018 - 18 april 2018
Politikområden
Inre marknaden, Näringsliv, Miljö, Konsumentfrågor

Läs svaren

Ladda nerPDF - 5 MB
Ladda nerXLS - 1 MB

Resultaten av samrådet och nästa steg

Ladda nerPDF - 1.7 MB

Målgrupp

Med det här samrådet vill vi samla in synpunkter från alla intresserade parter, aktörer, organisationer och privatpersoner som berörs av det gällande direktivet och eventuella ändringar av det. Vi vill särskilt gärna ha svar från

  • nationella myndigheter
  • företag, näringsidkare och näringslivsorganisationer
  • konsumentorganisationer, fackföreningar, forskningsinstitut, akademiska institutioner och privatpersoner.

Syftet med samrådet

EU-kommissionen håller på att utvärdera direktivet om buller i miljön som omfattar omkring 57 typer av utomhusutrustning, t.ex. sådan som används på byggarbetsplatser eller i parker och trädgårdar.

På grundval av de upplysningar vi har fått in hittills överväger vi också att ta fram ett lagförslag om en översyn av direktivet där vi beaktar EU:s regler om trygga och hälsosäkra produkter på den inre marknaden och de tekniska framstegen och den senaste utvecklingen inom denna industrisektor. Mer information om den eventuella översynen finns i den inledande konsekvensbedömningen om översynen av direktiv 2000/14/EG.

Så lämnar du ditt bidrag

För att samrådsprocessen ska vara rättvis och öppen kommer bara de svar vi får via webbenkäten att beaktas och ingå i den sammanfattande rapporten.

I webbenkäten kan du också ladda upp dokument, t.ex. en ståndpunkt, som publiceras tillsammans med svaret.

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas. 

Bakgrundsmaterial

Kontakt