Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
23 Januar 2018 - 18 April 2018
Področja
Enotni trg, Podjetništvo in industrija, Okolje, Potrošniki

Prikaz odgovorov

PrenesiPDF - 5 MB
PrenesiXLS - 1 MB

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

PrenesiPDF - 1.7 MB

Ciljna skupina

Namen tega posvetovanja je zbrati prispevke vseh zainteresiranih strani, deležnikov, organizacij in državljanov, na katere bi lahko vplivale direktiva in morebitne spremembe direktive. Zlasti je zaželeno sodelovanje:

  • nacionalnih organov
  • podjetij, strokovnjakov, poslovnih združenj ali organizacij
  • potrošniških organizacij, sindikatov, raziskovalnih in akademskih ustanov ter državljanov

Namen posvetovanja

Evropska komisija pregleduje uspešnost veljavne zakonodaje v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem: Direktiva 2000/14/ES zajema približno 57 vrst strojev, ki se uporabljajo na prostem, denimo na gradbiščih, v parkih in vrtovih.

Na podlagi doslej prejetih informacij razmišljamo tudi o možnosti za pripravo zakonodajnega predloga za revizijo direktive, pri čemer bomo upoštevali zakonodajni okvir EU na področju zdravja in varnosti izdelkov na notranjem trgu ter tehnični napredek in najnovejši razvoj v tej industrijski panogi. Več informacij o morebitni spremembi je na voljo v začetni oceni učinka o reviziji Direktive 2000/14/ES.

Način oddaje odgovorov

Da zagotovimo pošten in transparenten postopek posvetovanja, bomo upoštevali samo odgovore, ki jih bomo prejeli s tem spletnim vprašalnikom. Te odgovore bomo tudi povzeli v poročilu o posvetovanju.

Ko izpolnite spletni vprašalnik, lahko priložite tudi krajši dokument, na primer dokument o stališču. Priloženi dokument bomo objavili skupaj z odgovorom.

Za informacije o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in prispevkom, preberite posebno izjavo o varstvu podatkov

Referenčni dokumenti

Kontakt