Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
23 január 2018 - 18 apríl 2018
Oblasti
Jednotný trh, Podnikanie a priemysel, Životné prostredie, Spotrebitelia

Zobraziť príspevky

StiahnuťPDF - 5 MB
StiahnuťXLS - 1 MB

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

StiahnuťPDF - 1.7 MB

Cieľová skupina

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť príspevky od všetkých dotknutých subjektov, zainteresovaných strán, organizácií a občanov vo všeobecnosti, ktorých sa potenciálne týka fungovanie tejto smernice alebo jej prípadné zmeny. Radi by sme získali príspevky predovšetkým od:

  • inštitúcií vnútroštátnych orgánov,
  • podnikov, podnikateľov a obchodných združení alebo organizácií,
  • spotrebiteľských organizácií, odborov, výskumných a akademických inštitúcií a jednotlivých občanov.

Cieľ konzultácie

Európska komisia posudzuje výkonnosť súčasných právnych predpisov o emisii hluku v prostredí, ktorú spôsobujú zariadenia používané vo voľnom priestranstve – teda výkonnosť smernice 2000/14/ES o hluku vo voľnom priestranstve, ktorá sa týka približne 57 typov strojov používaných vo voľnom priestranstve, ako napríklad na staveniskách, v parkoch alebo záhradách.

Na základe doteraz získaných informácií takisto zvažujeme možnosť vypracovať legislatívny návrh na revíziu smernice, v ktorom sa zohľadní legislatívny rámec EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti výrobkov na vnútornom trhu, ako aj technický pokrok a najnovší vývoj v tomto priemyselnom odvetví. Viac informácií o možnej revízii možno nájsť v úvodnom posúdení vplyvu o revízii smernice 2000/14/ES.

Spôsob predkladania príspevkov

S cieľom zabezpečiť spravodlivý a transparentný konzultačný proces sa do úvahy budú brať len odpovede doručené prostredníctvom online dotazníka a tie sa aj zahrnú do súhrnnej správy.

Respondenti majú v rámci online dotazníka možnosť nahrať dokument, napríklad pozičný dokument. Tento dokument sa uverejní spolu s odpoveďou.

Prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať. 

Referenčné dokumenty

Kontaktné údaje