Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
23 Styczeń 2018 - 18 Kwiecień 2018
Dziedziny
Jednolity rynek, Przedsiębiorstwa i przemysł, Środowisko, Konsumenci

Zobacz odpowiedzi

PobierzPDF - 5 MB
PobierzXLS - 1 MB

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

PobierzPDF - 1.7 MB

Grupa docelowa

Celem tych konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat funkcjonowania dyrektywy, wyrażonych przez wszystkie zainteresowane strony, organizacje i osoby prywatne, których potencjalnie dotyczy dyrektywa lub wszelkie wprowadzone do niej ewentualne zmiany. Szczególnie zależy nam na odpowiedziach od:

  • instytucji i organów krajowych
  • przedsiębiorstw, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń lub organizacji przedsiębiorców
  • organizacji konsumenckich, związków zawodowych, instytucji naukowych i badawczych oraz osób prywatnych.

Cel konsultacji

Komisja Europejska realizuje obecnie ocenę skuteczności aktualnych przepisów w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń: dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, która obejmuje około 57 rodzajów urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, na przykład na budowach, w parkach lub ogrodach.

Jednocześnie, w oparciu o dotychczas uzyskane informacje rozważamy również możliwość opracowania wniosku ustawodawczego w sprawie wprowadzenia zmian do tej dyrektywy, z uwzględnieniem unijnych ram prawnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa produktów na rynku wewnętrznym, postępu technicznego oraz najnowszych zmian w sektorze przemysłu. Więcej informacji na temat ewentualnego przeglądu dyrektywy można znaleźć we wstępnej ocenie skutków dotyczącej przeglądu dyrektywy nr 2000/14/WE.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby zapewnić uczciwy i przejrzysty proces konsultacji, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza online. Tylko te odpowiedzi zostaną też ujęte w sprawozdaniu podsumowującym.

Kwestionariusz umożliwia respondentom załączenie dowolnego dokumentu, np. dokumentu przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności zawierającym ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Dokumenty źródłowe

Kontakt