Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
23 januari 2018 - 18 april 2018
Thema's
Interne markt, Bedrijfsleven en industrie, Milieu, Consumenten

Bekijk de antwoorden

DownloadenPDF - 5 MB
DownloadenXLS - 1 MB

Resultaten en volgende stappen

DownloadenPDF - 1.7 MB

Doelgroep

Deze raadpleging is bedoeld om informatie te verzamelen van alle belanghebbenden, organisaties en particulieren die betrokken zijn of zouden kunnen zijn bij de werking van deze richtlijn en een eventuele herziening daarvan. Wij stellen met name bijdragen op prijs van:

  • instellingen van nationale autoriteiten
  • ondernemingen, professionals en organisaties uit het bedrijfsleven
  • consumentenorganisaties, vakbonden, onderzoeksinstellingen, universiteiten en particulieren

Doel van de raadpleging

De Europese Commissie evalueert de effectiviteit van de huidige wetgeving betreffende de geluidsemissies door materieel voor gebruik buitenshuis, de Richtlijn geluidsemissies buitenshuis 2000/14/EG. Deze dekt een kleine 60 types materieel voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld op bouwplaatsen en in parken en tuinen.

Tegelijkertijd gaan we na, op grond van de tot nu toe ontvangen informatie, of we een wetgevingsvoorstel tot herziening van de richtlijn kunnen indienen, rekening houdend met het EU-wetgevingskader voor de gezondheid en veiligheid van producten op de interne markt, de technische vooruitgang en de nieuwste ontwikkelingen in de industriesector. Meer informatie over de mogelijke herziening vindt u in de aanvangseffectbeoordeling over de herziening van Richtlijn 2000/14/EG.

Hoe kan ik reageren?

Om de raadpleging eerlijk en transparant te laten verlopen, accepteren wij alleen reacties via de onlinevragenlijst. Met andere reacties zullen we in het samenvattend verslag geen rekening houden.

U kunt wel samen met de vragenlijst een ander document indienen, zoals een standpuntennota. Dit document wordt dan samen met uw antwoorden op de vragen gepubliceerd.

Lees de specifieke privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens en bijdrage zullen behandelen. 

Referentiedocumenten

Contact