Dwar din il-konsultazzjoni

Perjodu tal-konsultazzjoni
23 ta' Jannarta' Frar 2018 - 18 ta' April 2018
Suġġetti
Is-suq uniku, Negozju u Industrija, Ambjent, Il-konsumaturi

Ara t-tweġibiet

IddawnlowdjaPDF - 5 MB
IddawnlowdjaXLS - 1 MB

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss

IddawnlowdjaPDF - 1.7 MB

Grupp fil-mira

Din il-konsultazzjoni għandha l-għan li tiġbor kontribuzzjonijiet mill-partijiet interessati kollha, il-partijiet ikkonċernati, l-organizzazzjonijiet u ċ-ċittadini inġenerali li huma potenzjalment affettwati mit-tħaddim tad-direttiva jew minn kwalunkwe modifika potenzjali tagħha. Napprezzaw l-aktar kontribuzzjonijiet mingħand:

  • l-istituzzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali
  • l-intrapriżi, il-professjonisti fis-settur tan-negozju, u l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet tan-negozju
  • l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, it-trade unions, l-istituzzjonijiet akkademiċi u tar-riċerka, u ċ-ċittadini individwali

Għan tal-konsultazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea qed tevalwa l-prestazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali dwar l-emissjoni tal-ħoss fl-ambjent minn tagħmir għall-użu ta’ barra: id-Direttiva 2000/14/KE dwar il-Ħoss fl-Ambjent ta’ Barra, li tkopri madwar 57 tip ta’ makkinarju ta’ barra, bħal pereżempju dawk użati f’siti ta’ kostruzzjoni jew f’parks u ġonna.

Fl-istess ħin, fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet s’issa, aħna qed jikkunsidraw ukoll il-possibbiltà li tiġi żviluppata proposta leġiżlattiva biex tirrevedi d-direttiva, waqt li jitqies il-qafas leġiżlattiv tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza tal-prodotti fis-suq intern, u l-progress tekniku u l-iżviluppi l-aktar riċenti f’dan is-settur industrijali. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar ir-reviżjoni possibbli fil-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 2000/14/KE.

Kif tissottometti t-tweġiba tiegħek

Jekk jogħġbok innota li sabiex ikun żgurat proċess ta’ konsultazzjoni ġust u trasparenti, se jitqiesu biss it-tweġibiet tal-kwestjonarju online u dawn biss se jiddaħħlu fir-rapport li jiġbor it-tweġibiet fil-qosor.

Dawk li jwieġbu l-kwestjonarju online se jkunu jistgħu japplowdjaw dokument, bħal dokument ta’ pożizzjoni. Dan id-dokument se jiġi ppubblikat flimkien mat-tweġiba.

Jekk jogħġbok aqra l-istqarrija ta’ privatezza speċifika għal informazzjoni dwar kif se jiġu ttrattati d-data personali u l-kontribuzzjoni tiegħek. 

Dokumenti ta' referenza

Kuntatt