Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
23 Janvāris 2018 - 18 Aprīlis 2018
Temati
Vienotais tirgus, Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Vide, Patērētāji

Skatīt atbildes

LejupielādētPDF - 5 MB
LejupielādētXLS - 1 MB

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

LejupielādētPDF - 1.7 MB

Mērķgrupa

Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus no visām ieinteresētajām personām, organizācijām un pilsoņiem kopumā, kurus varētu skart direktīvas darbība vai iespējami direktīvas grozījumi. Jo īpaši gaidām atbildes no šādām personām:

  • valsts iestādes un institūcijas;
  • uzņēmumi, speciālisti un uzņēmējdarbības apvienības vai organizācijas;
  • patērētāju organizācijas, arodbiedrības, augstskolas un pētniecības institūti, kā arī privātpersonas.

Apspriešanas mērķis

Eiropas Komisija izvērtē rezultātus, kas gūti ar pašreizējiem tiesību aktiem attiecībā uz trokšņa emisijām vidē no iekārtām, ko izmanto ēku ārpusē. Direktīva 2000/14/EK par trokšņa emisijām vidē no iekārtām, ko izmanto ēku ārpusē, aptver 57 veidu mašīnas, ko izmanto, piem., būvlaukumos vai parkos un dārzos.

Tajā pašā laikā, pamatojoties uz šobrīd saņemto informāciju, Komisija apsver arī iespēju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai direktīvu pārskatītu, ņemot vērā ES tiesisko regulējumu veselības jomā, iekšējā tirgū pieejamo produktu drošību, kā arī tehnoloģisko progresu un jaunākās pārmaiņas šajā sektorā. Lai uzzinātu vairāk par iespējamo pārskatīšanu, lasiet sākotnējo ietekmes novērtējumu saistībā ar Direktīvas 2000/14/EK pārskatīšanu.

Kā iesniegt atbildes

Lai nodrošinātu taisnīgu un pārredzamu apspriešanas procesu, ņems vērā un kopsavilkuma ziņojumā iekļaus tikai tās atbildes, kas iesniegtas, aizpildot anketu tiešsaistē.

Anketa tiešsaistē dod dalībniekiem iespēju augšupielādēt dokumentu, piemēram, lai izteiktu savu viedokli. Šo dokumentu publicēs kopā ar atbildēm.

Izlasiet paziņojumu par privātumu, lai uzzinātu vairāk par to, kā tiks apstrādātas jūsu atbildes un jūsu personas dati. 

Atsauces dokumenti

Kontakti