Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
23 Sausis 2018 - 18 Balandis 2018
Temos
Bendroji rinka, Įmonės ir pramonė, Aplinka, Vartotojai

Rodyti atsakymus

ParsisiųsdintiPDF - 5 MB
ParsisiųsdintiXLS - 1 MB

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

ParsisiųsdintiPDF - 1.7 MB

Tikslinė grupė

Per konsultacijas siekiama gauti visų suinteresuotųjų subjektų, organizacijų ir apskritai piliečių, kuriuos gali veikti direktyva arba kokie nors galimi jos pakeitimai, atsiliepimų. Ypač tikimasi, kad atsiliepimų pateiks:

  • nacionalinės valdžios institucijos,
  • įmonės, verslo specialistai, verslo asociacijos arba organizacijos,
  • vartotojų organizacijos, profesinės sąjungos, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos bei atskiri piliečiai.

Konsultacijų tikslas

Europos Komisija vertina dabartinio teisės akto, kuriuo reglamentuojamas lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamas triukšmas, – Lauko triukšmo direktyvos 2000/14/EB, taikomos 57 rūšių lauke, pavyzdžiui, statybvietėse arba parkuose ir soduose, naudojamai įrangai, veiksmingumą.

Tuo pat metu, remdamiesi iki šiol gauta informacija, mes taip pat svarstome galimybę parengti teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymą dėl direktyvos peržiūros, atsižvelgiant į ES teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos apsaugą ir produktų saugą vidaus rinkoje, sistemą ir į techninę pažangą bei naujausius pokyčius šiame pramonės sektoriuje. Daugiau informacijos apie galimą peržiūrą pateikiama Direktyvos 2000/14/EB peržiūros įžanginiame poveikio vertinime.

Kaip teikti atsakymus

Siekiant užtikrinti konsultacijų sąžiningumą ir skaidrumą, bus atsižvelgiama tik į naudojantis internetiniu klausimynu pateiktus atsakymus. Tik jie bus įtraukti į apibendrinamąją ataskaitą.

Užpildęs internetinį klausimyną respondentas gali įkelti dokumentą, pavyzdžiui, pozicijos dokumentą. Tas dokumentas bus skelbiamas kartu su atsakymais.

Perskaitykite specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės. 

Susiję dokumentai

Kontaktiniai duomenys