Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
23 siječnja 2018 - 18 travnja 2018
Teme
Jedinstveno tržište, Poduzetništvo i industrija, Okoliš, Potrošači

Pregled odgovora

PreuzimanjePDF - 5 MB
PreuzimanjeXLS - 1 MB

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

PreuzimanjePDF - 1.7 MB

Ciljna skupina

Cilj je ovog savjetovanja prikupiti prijedloge i komentare svih zainteresiranih strana, dionika, organizacija i građana na koje mogu utjecati funkcioniranje Direktive ili njezine eventualne izmjene. Na sudjelovanje posebno pozivamo:

  • institucije nacionalnih tijela
  • poduzeća, poslovne stručnjake i poslovna udruženja ili organizacije
  • organizacije potrošača, sindikate, istraživačke i akademske institucije, kao i pojedince

Cilj savjetovanja

Europska komisija ocjenjuje djelotvornost važećeg zakonodavstva o emisiji buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom: Direktive 2000/14/EZ o buci na otvorenom, kojom je obuhvaćeno otprilike 57 vrsta strojeva za uporabu na otvorenom, poput strojeva koji se upotrebljavaju na gradilištima ili u parkovima i vrtovima.

Na temelju informacija koje su dosad zaprimljene istodobno razmatramo mogućnost izrade zakonodavnog prijedloga za preispitivanje te Direktive, imajući u vidu zakonodavni okvir EU-a o zaštiti zdravlja i sigurnosti proizvoda na unutarnjem tržištu te tehnički napredak i najnovija kretanja u tom industrijskom sektoru. Više informacija o mogućem preispitivanju mogu se pronaći u početnoj procjeni učinka o preispitivanju Direktive 2000/14/EZ.

Kako poslati odgovor

Napominjemo da će se, kako bi postupak savjetovanja bio pravedan i transparentan, samo odgovori na pitanja uneseni u internetski upitnik uzeti u obzir i uvrstiti u sažeto izvješće.

Na kraju upitnika ispitanici će moći priložiti i dokument, npr. dokument o stajalištu. Taj će se dokument objaviti zajedno s odgovorom.

Pročitajte Posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka koja sadržava informacije o postupanju s vašim odgovorima i osobnim podacima. 

Referentni dokumenti

Kontakt