Perustiedot

Kuulemisen kesto
23 tammikuu 2018 - 18 huhtikuu 2018
Aiheet
Sisämarkkinat, Yritykset ja teollisuus, Ympäristö, Kuluttajat

Vastaukset

LataaPDF - 5 MB
LataaXLS - 1 MB

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

LataaPDF - 1.7 MB

Kohderyhmä

Tämän kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä kaikilta asianomaisilta osapuolilta, sidosryhmiltä, organisaatioilta ja kansalaisilta, joihin direktiivin toiminta tai siihen mahdollisesti tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa. Vastauksia toivotaan erityisesti seuraavilta tahoilta:

  • kansallisia viranomaisia edustavat elimet
  • yritykset, alan ammattilaiset sekä elinkeinoelämän järjestöt ja organisaatiot
  • kuluttajajärjestöt, ammattiliitot, tutkimus- ja akateemiset laitokset sekä kansalaiset.

Kuulemisen tavoite

Euroopan komissio arvioi parhaillaan ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan lainsäädännön toimivuutta. Tarkastelun kohteena on ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskeva direktiivi 2000/14/EY, joka kattaa noin 57 erityyppistä ulkona (esimerkiksi rakennustyömailla ja puutarhoissa) käytettävää laitetta.

Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella komissio tarkastelee myös mahdollisuutta laatia lainsäädäntöehdotus direktiivin tarkistamisesta ottaen huomioon sisämarkkinoilla olevien tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin liittyvän EU:n lainsäädäntökehyksen, tekniikan kehityksen ja kyseisen tuotannonalan viimeaikaisen kehityksen. Lisätietoja direktiivin 2000/14/EY mahdollisesta tarkistamisesta on alustavassa vaikutustenarvioinnissa.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Tasapuolisen ja avoimen kuulemismenettelyn varmistamiseksi ainoastaan verkkokyselyyn annetut vastaukset otetaan huomioon ja sisällytetään kuulemisen arviointiraporttiin.

Kyselylomakkeeseen voi liittää vastauksia täydentävän asiakirjan, kuten virallisen kannanoton. Se julkaistaan yhdessä vastausten kanssa.

Tutustu tietosuojaselosteeseen ennen vastaamista. Siinä kerrotaan, miten henkilötietojasi ja vastauksiasi käsitellään. 

Viiteasiakirjat

Yhteydenotot