Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
23 jaanuar 2018 - 18 aprill 2018
Teemasid
Ühtne turg, Ettevõtlus ja tööstus, Keskkond, Tarbijad

Vaadake vastuseid

Laadi allaPDF - 5 MB
Laadi allaXLS - 1 MB

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Laadi allaPDF - 1.7 MB

Sihtrühm

Konsultatsiooni eesmärk on koguda seisukohti kõigilt huvirühmadelt, organisatsioonidelt ja kodanikelt, keda direktiivi toimimine või sellesse tehtavad võimalikud muudatused potentsiaalselt mõjutavad. Eriti teretulnud on järgmiste huvirühmade seisukohad:

  • riiklikud ametiasutused;
  • ettevõtted, ettevõtjad ning ettevõtjate ühendused või organisatsioonid;
  • tarbijaorganisatsioonid, ametiühingud, teadusasutused ja akadeemilised institutsioonid ning üksikisikud.

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa Komisjon hindab seda, kuidas toimivad kehtivad õigusaktid, mis käsitlevad välitingimustes kasutatavate seadmete põhjustatud müra. Välitingimustes kasutatavate seadmete müra käsitlev direktiiv 2000/14/EÜ hõlmab umbes 57 liiki välistingimustes, näiteks ehitusplatsidel või parkides ja aedades, kasutatavaid masinaid.

Seni saadud teabe alusel kaalume ka võimalust koostada seadusandlik ettepanek direktiivi läbivaatamiseks, võttes arvesse ELi õigusraamistikku siseturule lastud toodete tervise- ja ohutusaspektide kohta, tehnika arengut ja viimaseid suundumusi asjaomases tööstussektoris. Lisateavet võimaliku läbivaatamise kohta leiate direktiivi 2000/14/EÜ läbivaatamise esialgsest mõjuhinnangust.

Kuidas oma vastust esitada?

Õiglase ja läbipaistva konsultatsiooni tagamiseks võetakse arvesse ja esitatakse kokkuvõtvas aruandes ainult veebiküsimustiku kaudu saadud vastuseid.

Vastajatel on küsimustiku vahendusel võimalik üles laadida lisadokument, näiteks seisukohavõtt. See dokument avaldatakse koos vastusega.

Palun tutvuge isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid töödeldakse. 

Taustdokumendid

Kontaktandmed