Om denne høring

Høringsperiode
23 januar 2018 - 18 april 2018
Emner
Det indre marked, Erhverv og industri, Miljø, Forbrugere

Se høringssvarene

DownloadPDF - 5 MB
DownloadXLS - 1 MB

Resultater af høringen og næste skridt

DownloadPDF - 1.7 MB

Målgruppe

Denne høring skal indsamle bidrag fra alle interesserede parter, organisationer og borgere, som kan være berørt af direktivet eller af eventuelle ændringer af det. Kommissionen vil især gerne høre fra:

  • nationale myndigheder
  • virksomheder, erhvervsfolk og erhvervssammenslutninger og -organisationer
  • forbrugerorganisationer, fagforeninger, forskningsinstitutter, akademiske institutioner og individuelle borgere

Formål med høringen

Europa-Kommissionen er i gang med at evaluere, hvordan den nuværende lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug (direktiv 2000/14/EF om støjemission ved udendørs brug) fungerer. Direktivet dækker ca. 57 typer maskiner til udendørs brug som f.eks. dem, der anvendes på byggepladser eller i parker og haver.

Med udgangspunkt i de oplysninger, vi indtil videre har modtaget, overvejer vi samtidig muligheden for at udarbejde et lovforslag for at revidere direktivet, som tager højde for EU's lovgivningsmæssige ramme for forbrugersundhed og -sikkerhed i forbindelse med produkter på det indre marked og det tekniske fremskridt og den seneste udvikling inden for denne industrielle sektor. Læs mere om den eventuelle revision i den indledende konsekvensanalyse om revisionen af direktiv 2000/14/EF.

Sådan indsender du dit bidrag

For at sikre en retfærdig og åben høringsproces vil der kun blive taget hensyn til besvarelser, der er modtaget gennem vores onlinespørgeskema, og kun disse besvarelser vil indgå i den opsummerende rapport.

Onlinespørgeskemaet giver deltagerne mulighed for at uploade et dokument, f.eks. et holdningsdokument. Dette dokument vil blive offentliggjort sammen med besvarelsen.

Gennemlæs venligst den særlige databeskyttelseserklæring, som beskriver, hvordan dine personoplysninger og din besvarelse vil blive behandlet. 

Referencedokumenter

Kontakt