Obsah konzultace

Trvání konzultace
23 Leden 2018 - 18 Duben 2018
Témata
Jednotný trh, Průmysl a obchod, Životní prostředí, Spotřebitelé

Zobrazit příspěvky

StáhnoutPDF - 5 MB
StáhnoutXLS - 1 MB

Výsledky konzultace a další postup

StáhnoutPDF - 1.7 MB

Cílová skupina

Cílem této konzultace je shromáždit příspěvky všech zainteresovaných stran, organizací a občanů obecně, tedy všech, kterých se potenciálně dotýká uplatňování směrnice nebo její případné změny. Komise uvítá zejména příspěvky od:

  • vnitrostátních orgánů
  • podniků, obchodníků, obchodních a podnikatelských sdružení a organizací
  • spotřebitelských organizací, odborů, výzkumných a akademických institucí a jednotlivých občanů

Cíl konzultace

Evropská komise provádí hodnocení účinnosti stávajících právních předpisů týkajících se emisí hluku ze zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru: směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoru, která se vztahuje přibližně na 57 druhů venkovních zařízení, jako jsou ty, které se používají na staveništích nebo v parcích a zahradách.

Současně, a to na základě doposud získaných informací, Komise zvažuje přípravu legislativního návrhu za účelem revize směrnice, která by zohlednila legislativní rámec EU týkající se zdraví a bezpečnosti výrobků na vnitřním trhu, technický pokrok a nejnovější vývoj v tomto průmyslovém odvětví. Další informací o případném přezkumu najdete v prvotním posouzení dopadů týkajícím se revize směrnice 2000/14/ES.

Jak zaslat příspěvek

Připomínáme, že v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím elektronického dotazníku.

Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko). To bude zveřejněno spolu s jejich příspěvkem do konzultace.

Seznamte se také prosím se zvláštním prohlášením o ochraně soukromí, kde uvádíme, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno. 

Referenční dokumenty

  • Study on the suitability of the current scope and limit values of Directive 2000/14/EC relating to noise emission in the environment by equipment for use outdoors
  • Strategy for the public consultation on an evaluation and possible revision of the Outdoor Noise Directive 2000/14/EC
  • Background document on the outdoor noise directive

Kontakt