A konzultáció ismertetése

Konzultációs időszak
3 május 2018 - 26 július 2018
Témakörök
Környezetvédelem, Éghajlat-politika

A válaszok megtekintése

LetöltésXLS - 250 KB

LetöltésPDF - 476.9 KB

LetöltésZIP - 4.9 MB

Célcsoport

Minden érdekelt fél – magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek, hatóságok stb. – részvételére számítunk.

A konzultáció célja

A 7. környezetvédelmi cselekvési program elfogadásáról szóló határozattal összhangban értékelésnek vetjük alá a környezetvédelmi cselekvési programot, hogy megállapítsuk, mi az ami jól működött, és a program mely összetevőit lehetne javítani. Az értékelés a 7. környezetvédelmi cselekvési program felépítésére és stratégiai szerepére irányul, és mindenekelőtt azt hivatott feltárni, hogy miképp járult hozzá a program a gyakorlatban a környezet védelméhez. Iránymutatásainak megfelelően az Európai Bizottság azt méri fel, hogy a 7. környezetvédelmi cselekvési program mennyire hatékony, eredményes, releváns és koherens, illetve mekkora többletértéket nyújt. Ez a nyilvános konzultáció az értékelés részét képezi. A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. A 7. környezetvédelmi cselekvési program értékelése során figyelembe fogjuk venni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) munkájának eredményét, a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását felülvizsgáló jelentést, a tagállamok visszajelzéseit, valamint az érdekelt felek bizonyos csoportjaival folytatott célzott konzultációk eredményét is. Miután véget ért a felmérés, a konzultációkkal foglalkozó bizottsági honlapon közzé fogunk egy összefoglaló jelentést az összes konzultációs tevékenység eredményéről, valamint közreadjuk az összes beérkezett hozzászólás rövid összefoglalását is. 

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

A kérdőív az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető (az írt kivéve), és az EU bármelyik hivatalos nyelvén kitölthető és benyújtható. A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.

Figyelem: a konzultáció pártatlan és átlátható lebonyolítása érdekében csak az online kérdőíven benyújtott válaszokat fogjuk figyelembe venni és belefoglalni az összefoglaló jelentésbe.

A kérdőív három részből áll:

  • Az I. szakaszban a válaszadókkal kapcsolatban teszünk fel néhány kérdést.
  • A II. szakasz általános kérdéseket tartalmaz az uniós környezetpolitikai intézkedésekről.
  • A III. szakaszban részletesebb kérdéseket teszünk fel a 7. környezetvédelmi cselekvési program tartalmával és egyes elemeivel kapcsolatban. Minden válaszadó megválaszolhat minden kérdést természetesen, de a III. szakaszban található, alaposabb háttérismereteket igénylő kérdéseket elsősorban azoknak szánjuk, akik jól vagy nagyon jól ismerik a 7. környezetvédelmi cselekvési program fő vetületeit (lásd a 9. kérdést).

A kérdőív végén a válaszadók feltölthetnek és csatolmányként benyújthatnak olyan dokumentumokat, amelyekben részletesebben kifejtik a témával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Az Ön véleménye fontos számunkra. Köszönjük, hogy részt vesz a felmérésben.

A kérdőív megtekintése

Kiegészítő információk

Az európai átláthatósági kezdeményezés keretében a Bizottság felkéri a nyilvános konzultációban részt venni kívánó szervezeteket (civil szervezeteket, szakmai szövetségeket, vállalkozásokat stb.), hogy az átláthatósági nyilvántartásban való regisztráció és a regisztrált szervezetekre vonatkozó magatartási kódex elfogadása révén szolgáltassanak adatokat a Bizottság és a nyilvánosság számára arról, milyen csoportokat és milyen ügyeket képviselnek, mik a céljaik, illetve milyen a finanszírozási hátterük és a szervezeti felépítésük.

Ha szervezete már szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, kérjük, a kérdőíven adja meg nyilvántartási azonosító számát. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy az Ön által megfogalmazott észrevételek a szervezet véleményét tükrözik.

Ha az Ön szervezete még nem szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, itt az alkalom, hogy regisztrálja. A regisztráció után térjen vissza erre az oldalra a kérdőív kitöltéséhez és benyújtásához.

A konzultáció keretében beérkezett válaszok elemzése során a nyilvántartásban nem szereplő szervezetek válaszait egyéni észrevételként fogjuk kezelni (kivéve, ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés európai szociális párbeszédről szóló 154–155. cikkének rendelkezései értelmében érdekképviseleti szervezetnek minősülnek).

LetöltésPDF - 161.8 KB

Elérhetőségek