Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
3 Mai 2018 - 26 juuli 2018
Teemasid
Keskkond, Climate action

Vaadake vastuseid

Laadi allaXLS - 250 KB
Laadi allaPDF - 476.9 KB
Laadi allaZIP - 4.9 MB

Sihtrühm

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik huvitatud isikud, sealhulgas kodanikud, ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutused jne.

Konsultatsiooni eesmärk

Kooskõlas otsusega, millega seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm vastu võeti, hindame nüüd seda, mis toimis hästi, ning mida oleks saanud paremini teha. Hindamise raames keskendutakse seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi struktuurile ja strateegilisele rollile ning küsitakse, kuidas aitas see meil praktikas paremat keskkonda luua. Kooskõlas Euroopa Komisjoni suunistega hindamise kohta, hinnatakse programmi tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, kooskõla ja lisaväärtust. See avalik konsultatsioon moodustab osa hindamisest. Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid. Programmi hindamisel tuginetakse ka Euroopa Keskkonnaameti (EEA) keskkonnaseisundit käsitlevatele arvamustele, ELi keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamisele, liikmesriikidega peetud konsultatsioonidele ning sihipärastele konsultatsioonidele konkreetsete huvirühmadega. Kokkuvõttev aruanne koos kõigi konsultatsioonitegevuste tulemustega ning vastuste lühikokkuvõte avaldatakse komisjoni konsultatsioonilehel

Kuidas oma vastust esitada?

Küsimustik on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes (v.a iiri keel) ja vastuseid saab esitada mis tahes ELi ametlikus keeles. Küsimustikule vastamiseks kulub umbes 20 minutit.

Õiglase ja läbipaistva konsultatsiooniprotsessi tagamiseks võetakse arvesse ja lisatakse vastuste kokkuvõttesse ainult veebiküsimustiku kaudu saadud vastused.

Küsimustik koosneb kolmest osast.

  • I osas on esitatud küsimused vastaja kohta.
  • II osas on esitatud keskkonnapoliitika raamistikku käsitlevad üldised küsimused.
  • III osas on esitatud põhjalikumad küsimused programmi struktuuri ja sisu kohta. Selle osa küsimustele võivad vastata kõik, kuid lähtuvalt spetsiifilisest taustast soovitame neile küsimustele vastata vaid neil, kes on „tutvunud seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi peamiste aspektidega“ või „tunnevad seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi väga hästi“ (vt küsimus 9).

Küsimustikus on antud ka võimalus laadida üles dokumente, mis sisaldavad kirjalikke avaldusi. Teie arvamus on meile oluline. Täname, et leidsite aega konsultatsioonis osaleda.

Vaadake küsimustikku

Lisateave

Euroopa läbipaistvusalgatuse osana palub komisjon avalikus konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel (sh vabaühendused, kaubandusühendused, ettevõtted jne) anda komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, millised on nende eesmärgid, rahastamine ja struktuur, registreerudes selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit.

Kui teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitatakse teie vastuseid teie organisatsiooni seisukohana.

Kui teie organisatsioon ei ole veel registreeritud, on teil võimalus praegu registreeruda. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning esitage oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Konsultatsiooni vastuste analüüsimisel loetakse end registreerimata jätnud vastajate vastused üksikisiku vastusteks (välja arvatud juhul, kui tegemist on esindava sidusrühmaga Euroopa sotsiaaldialoogi käsitlevate aluslepingu sätete, st ELi toimimise lepingu artiklite 154–155 tähenduses).

Laadi allaPDF - 161.8 KB

Kontaktandmed