Obsah konzultace

Trvání konzultace
3 Květen 2018 - 26 červenec 2018
Témata
Životní prostředí, Opatření v oblasti klimatu

Zobrazit příspěvky

StáhnoutXLS - 250 KB

StáhnoutPDF - 476.9 KB

StáhnoutZIP - 4.9 MB

Cílová skupina

Této konzultace se mohou účastnit všechny zúčastněné strany, včetně občanů, podniků, organizací, orgánů veřejné moci apod.

Cíl konzultace

V souladu s rozhodnutím, kterým se přijímá 7. akční programu pro životní prostředí, se provádí hodnocení tohoto programu s cílem zjistit, co se podařilo a kde je prostor pro zlepšení. Hodnocení se zaměřuje na strukturu a strategickou roli programu a posuzuje, jak konkrétně se podařilo díky programu zlepšit životní prostředí. V souladu s pokyny Evropské komise pro hodnocení se bude program posuzovat z hlediska jeho účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty. Součástí tohoto hodnocení je právě tato otevřená veřejná konzultace. Mohou se jí zúčastnit všichni občané a organizace. Hodnocení programu bude rovněž vycházet z příspěvků Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) týkajících se stavu životního prostředí, přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (EIR), konzultací s členskými zeměmi a cílenými konzultacemi s konkrétními zájmovými skupinami. Na internetových stránkách Komise týkajících se konzultace bude zveřejněna souhrnná zpráva s výsledky všech konzultačních činností a stručné shrnutí. 

Jak zaslat příspěvek

Dotazník konzultace je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (s výjimkou irštiny) a odpovědi lze zaslat v kterémkoli z nich. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím elektronického dotazníku.

Dotazník má tři části:

  • Oddíl I obsahuje otázky týkající se respondenta.
  • Oddíl II obsahuje obecné otázky o politickém rámci pro oblast životního prostředí.
  • Oddíl III obsahuje konkrétnější otázky o specifické struktuře a obsahu 7. akčního programu pro životní prostředí. Na tyto otázky může odpovědět každý respondent, nicméně vzhledem ke specifickým informacím bychom tento oddíl doporučili respondentům, kteří jsou s akčním programem velmi dobře obeznámeni (viz otázka 9).

Dotazník také nabízí možnost nahrát dokumenty obsahující písemná prohlášení. Váš názor je pro nás důležitý. Děkujeme vám za čas, který této konzultaci věnujete.

Další informace

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně nevládních organizací, obchodních organizací, podniků apod.), které chtějí ve veřejné konzultaci předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, koho a co zastupují, o svých cílech, financování a struktuře, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování.

Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Při rozboru odpovědí zaslaných v rámci této konzultace bude s příspěvky respondentů, kteří se rozhodnou, že se nezaregistrují, zacházeno jako s individuálními příspěvky (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou podle ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se evropského sociálního dialogu, články 154–155, považováni za zástupce zúčastněných subjektů).

StáhnoutPDF - 161.8 KB

Kontakt