Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
17 Październik 2017 - 14 Styczeń 2018
Dziedziny
Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu okresu konsultacji. Na tej stronie opublikowany zostanie link do wyników konsultacji.

Grupa docelowa

Wszystkie organizacje i wszystkich obywateli zainteresowanych prywatnie lub zawodowo cyfrowym dziedzictwem kulturowym lub szczególnie Europeaną zachęca się do wyrażenia swoich opinii, doświadczeń i oczekiwań dotyczących Europeany i różnych aspektów tej platformy.

Cel konsultacji

W następstwie konkluzji Rady z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie roli europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana w zakresie dostępu cyfrowego do europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz widoczności i wykorzystywania tego dziedzictwa, Komisja Europejska, a konkretnie jej Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CNECT) rozpoczęła ocenę Europeany.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w ocenie Europeany i pomogą ukierunkować jej dalszy rozwój. 

Jak udzielić odpowiedzi

Kwestionariusz jest dostępny w portalu EUSurvey (zob. link poniżej). Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W każdej chwili można zapisać projekt odpowiedzi i później do nich powrócić. Wypełniony i przesłany przez Państwa kwestionariusz będzie dostępny w formie pliku do pobrania. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Kwestionariusz online spełnia normy określone w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG).

Oświadczenie o ochronie danych osobowych i prywatności

Zobacz kwestionariusz

Kontakt