Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
17 oktober 2017 - 14 januari 2018
Thema's
Digitale economie en maatschappij

Resultaten en volgende stappen

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties snel bekendmaken. Op deze webpagina zal een link naar de resultaten worden gepubliceerd.

Doelgroep

Alle organisaties en burgers met een persoonlijk of beroepsmatig belang in digitaal cultureel erfgoed, en in Europeana in het bijzonder, wordt verzocht hun mening, ervaring en verwachtingen in verband met Europeana en de verschillende aspecten van het platform te delen.

Doel van de raadpleging

Naar aanleiding van de conclusies van de Raad van 31/5/2016 over de rol van Europeana voor digitale toegang, zichtbaarheid en gebruik van Europees cultureel erfgoed, is de Europese Commissie, DG CNECT, begonnen met een evaluatie van Europeana.

De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij deze evaluatie en dragen bij tot de toekomstige ontwikkeling van Europeana. 

Hoe kan ik reageren?

U heeft toegang tot de online-vragenlijst via EUSurvey (zie link hieronder). U mag de vragen beantwoorden in een van de 24 officiële EU-talen naar keuze.

U kunt op elk gewenst moment stoppen en later verder gaan. Zodra u uw reactie heeft verzonden, kunt u een kopie van uw antwoorden downloaden. 

Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De online-vragenlijst beantwoordt aan de normen van voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG).

Bescherming van persoonsgegevens en privacyverklaring

Naar de vragenlijst

Contact