Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
17 oktoober 2017 - 14 jaanuar 2018
Teemasid
Digitaalmajandus ja -ühiskond

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Komisjon avaldab vastused varsti pärast konsultatsiooniperioodi lõppu. Lingi vastuste juurde leiate pärast nende avaldamist sellelt veebilehelt.

Sihtrühm

Kõigil organisatsioonidel ja üksikisikutel, kellel on isiklik või ametialane huvi digitaalse kultuuripärandi ja eelkõige Europeana vastu, palutakse esitada oma seisukohad, kogemused ja ootused seoses Europeana ja selle eri aspektidega.

Konsultatsiooni eesmärk

Pärast 31. mai 2016. aasta nõukogu järeldusi Europeana rolli kohta seoses digitaalse juurdepääsuga Euroopa kultuuripärandile ning selle nähtavuse ja kasutamisega, algatas Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat Europeana hindamise.

Konsultatsiooni tulemused annavad panuse Europeana hindamisse ja aitavad kaasa selle tulevasele arengule. 

Kuidas oma vastust esitada?

Veebiküsimustiku leiate EUSurvey kaudu (vt link allpool). Võite vastata ükskõik millises ELi 24 ametlikust keelest.

Võite küsimustiku mis tahes ajal mustandina salvestada ning vastamist hiljem jätkata. Kui olete vastused ära saatnud, saate need endale alla laadida. 

Puudega inimeste juurdepääs

Veebiküsimustik vastab standarditele, mis on kehtestatud veebisisu juurdepääsetavussuunistes.

Isikuandmete kaitse ja isikuandmete kaitse põhimõtted

Kontaktandmed