Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
17 Οκτωβρίου 2017 - 14 Ιανουαρίου 2018
Τομείς
Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις λίγο μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Στην ιστοσελίδα αυτή θα δημοσιευθεί σύνδεσμος προς τα αποτελέσματα.

Ομάδα-στόχος

Καλούνται όλοι οι οργανισμοί και τα μέλη του κοινού που ενδιαφέρονται προσωπικά ή επαγγελματικά για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, και ιδιαίτερα για την Europeana, να διατυπώσουν τη γνώμη τους, να μεταφέρουν την εμπειρία τους και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από την Europeana και τις διάφορες πτυχές της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε αξιολόγηση της Europeana.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της Europeana καθώς και στην κατεύθυνση της μελλοντικής της ανάπτυξης. 

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του EUSurvey (βλ. σύνδεσμο παρακάτω). Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε το σχέδιο απάντησής σας και να επανέλθετε σ’ αυτό αργότερα. Οι απαντήσεις σας τηλεφορτώνονται αμέσως μετά την υποβολή τους. 

Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας σε διαδικτυακό περιεχόμενο(WCAG).

Προστασία προσωπικών δεδομένων και δήλωση περί απορρήτου

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία