Obsah konzultace

Trvání konzultace
17 Říjen 2017 - 14 Leden 2018
Témata
Digitální ekonomika a společnost

Výsledky konzultace a další postup

Komise výsledky zveřejní krátce po skončení konzultace. Konzultaci můžete sledovat na těchto stránkách, kde budou též zveřejněny výsledky.

Cílová skupina

Zajímají nás stanoviska, zkušenosti a očekávání spojená s projektem Europeana od všech organizací a veřejnosti s osobním nebo profesním zájmem v oblasti digitalizovaného kulturního dědictví nebo přímo spojeným s databází Europeana.

Cíl konzultace

V návaznosti na závěry Rady ze dne 31/5/2016 o úloze databáze Europeana, pokud jde o digitální přístup k využívání evropského kulturního dědictví a jeho zviditelnění a využívání zahájilo Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CNECT) hodnocení projektu Europeana.

Výsledky konzultace přispějí k hodnocení databáze Europeana a pomůžou nám optimalizovat její budoucí rozvoj. 

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici online přes stránky EUSurvey (viz odkaz níže). Vyplnit ho můžete v kterémkoli úředním jazyce EU.

V kterékoli chvíli si ho můžete rozpracovaný uložit a vrátit se k němu později. Po odeslání odpovědí si můžete celý svůj příspěvek stáhnout a uložit. 

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Online dotazník splňuje normy stanovené v Pokynech o přístupnosti obsahu internetových stránek (WCAG).

Ochrana osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí

Zobrazit dotazník

Kontakt