Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
19 Februar 2018 - 18 Maj 2018
Področja
Šport, Javno zdravje

Prikaz odgovorov

Evropska komisija bo prejete odgovore objavila po koncu posvetovalnega obdobja.

Pravno obvestilo o varstvu osebnih podatkov: https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en#personaldata

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Po koncu spletnega javnega posvetovanja bodo prispevki deležnikov in širše javnosti objavljeni v jezikih, v katerih so bili oddani. Istočasno bo Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo na svojem spletišču objavil poročilo o posvetovanju, v katerem bo povzel ključna vprašanja in rezultate posvetovanja.

Ciljna skupina

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane ter javne in zasebne organizacije. Zlasti bomo veseli mnenj splošne javnosti, predvsem udeležencev dogodkov evropskega tedna športa, organizacij, ki delujejo na sorodnih področjih, ter oseb, ki se neposredno ukvarjajo z izvedbo evropskega tedna športa.

Namen posvetovanja

Mnenja, zbrana s posvetovanjem, bodo upoštevana pri zunanjem ocenjevanju izvajanja evropskega tedna športa.

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije, ki od leta 2015 dalje poteka v Evropi vsako leto septembra. Organiziran je kot informativna kampanja, ki ozavešča o številnih prednostih in koristih ukvarjanja s športom in telesno aktivnostjo, sodeluje pa lahko vsakdo ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost.

Način oddaje odgovorov

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Vprašalnik je v 23 jezikih EU, izpolnite ga lahko v kateremkoli.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 20 minut.

Evropska komisija vabi organizacije, ki želijo sodelovati v javnem posvetovanju, da se zaradi transparentnosti vpišejo v  register za preglednost in sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če je vaša organizacija vpisana v register za preglednost, pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika navedite identifikacijsko številko v registru. Če vaša organizacija ni vpisana v register za preglednost, jo lahko vpišete tukaj. Nato se vrnite na to stran in pošljite svoj prispevek kot registrirana organizacija.

Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka preberite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Vprašalnik

Kontakt