Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
6 veljače 2017 - 2 travnja 2017
Teme
Obrazovanje i osposobljavanje, Mladi, Zapošljavanje i socijalna pitanja

Pregled odgovora

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka savjetovanja.

Rezultati savjetovanja

Komisija će sažeti odgovore nakon završetka savjetovanja. Rezultati će se uzeti u obzir pri pripremi zakonodavnog prijedloga.

Kontakt

Imate li pitanja ili poteškoća u vezi s ovim javnim savjetovanjem, obratite se na adresu eu-solidarity-corps@ec.europa.eu

Ciljna skupina

Javnost i svi dionici, a posebno

  • mladi,
  • osobe koje rade s mladima poput sociopedagoških djelatnika i nastavnika,
  • organizacije poput nevladinih organizacija i poduzeća, koje nude volonterske i stručne angažmane povezane sa solidarnošću i
  • javna tijela.

Komisija će se zasebno savjetovati s nacionalnim vladama zemalja EU-a i dionicima. Međutim, i oni mogu sudjelovati u ovom javnom savjetovanju.

 

Cilj savjetovanja

Europske snage solidarnosti mladim će ljudima pružiti prilike da pomažu potrebitim zajednicama i ljudima. Te prilike uključuju volonterski rad i poslove povezane sa solidarnošću te staž i naukovanje u matičnim zemljama mladih ili u inozemstvu.

Komisija se sad savjetuje s dionicima i javnošću kako bi se definirali prioriteti i uobličio način provedbe Europskih snaga solidarnosti.

Ovo se javno savjetovanje nadovezuje na početno, ciljano savjetovanje s odabranim ključnim dionicima krajem 2016. Pitanja su u ciljanom savjetovanju bila općenita i usmjerena na potencijal i izazove uspostavljanja Europskih snaga solidarnosti (*).

Rezultati savjetovanja bit će temelj za zakonodavni prijedlog Komisije.

(*) Rezultati početnog ciljanog savjetovanja sažeto su izloženi u Komunikaciji Europske snage solidarnosti [COM(2016) 942 final].

Zašto savjetovanje traje manje od 12 tjedana?

Komisija je već pokrenula prvu fazu Europskih snaga solidarnosti u prosincu 2016. te se obvezala da će izložiti zakonodavni prijedlog u proljeće 2017. S obzirom na taj rok trajanje je savjetovanja skraćeno tako da rezultati budu dostupni pri pripremi zakonodavnog prijedloga.

Kako poslati odgovor

Kako bismo osigurali pravedan i transparentan postupak savjetovanja, napominjemo da će se u obzir uzimati samo odgovori uneseni u internetski upitnik. Odgovore ćemo uvrstiti u sažeto izvješće.

Na kraju upitnika ispitanici mogu učitati dokumente, primjerice dokument sa svojim stajalištem. Ti će se dokumenti objaviti zajedno s odgovorom.