A konzultáció ismertetése

Konzultációs időszak
24 május 2017 - 16 augusztus 2017
Témakörök
Intézményi ügyek
Szervezeti egységek

Célcsoport

Magánszemélyek és érdekelt szervezetek, főképp:

  • a részvételi demokrácia eszközeinek a használatát előmozdító civil szervezetek és hasonló csoportosulások;
  • az európai polgári kezdeményezés területével foglalkozó és/vagy a részvételi demokrácia hasonló eszközeit igénybe vevő hatóságok.

A konzultáció célja

Az Európai Unióról szóló szerződés által életre hívott európai polgári kezdeményezés intézménye 2012 áprilisa óta lehetővé teszi az EU polgárainak, hogy közvetlenül részt vegyenek az uniós szakpolitikák kialakításában azáltal, hogy az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére szólítják fel. Egy kezdeményezést legalább hét tagállam legalább egymillió polgárának kell támogatnia ahhoz, hogy a Bizottság jogszabályjavaslat kidolgozását mérlegelhesse a témában. Ha teljesülnek ezek a feltételek, a Bizottságnak döntenie kell, hogy előterjeszt-e jogszabályjavaslatot a benyújtott kezdeményezés tárgyában, és döntését meg kell indokolnia.

Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályok és eljárások egy, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2011 februárjában elfogadott EU-rendeletben vannak rögzítve. Ha bővebben kíván tájékozódni a témában, kérjük látogasson el az európai polgári kezdeményezés honlapjára.

2015 márciusában a Bizottság jelentést tett közzé a rendelet alkalmazásáról, melyben azonosította a jelenlegi szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos kihívásokat. Az érdekelt felek és az intézmények azóta megvizsgálták és kiértékelték a polgári kezdeményezés eszközét, és több hiányosságot feltártak a működésével kapcsolatban. Ha bővebben kíván tájékozódni a témában, kérjük látogasson el az európai polgári kezdeményezés honlapjára.

A Bizottság úgy döntött, hogy megvizsgálja a felmerült aggályokat, és idén bejelentette, hogy javaslatot fog tenni a rendelet felülvizsgálatára. A felülvizsgálat célja, hogy:

– könnyebb legyen európai polgári kezdeményezést benyújtani, illetve támogatni;

– maradéktalanul ki lehessen aknázni az európai polgári kezdeményezés intézményében rejlő lehetőségeket, hiszen olyan eszközről van szó, amely nagyban elősegítheti, hogy minél több ember bevonásával uniós szintű társadalmi vita bontakozzon ki a fontos közérdekű kérdésekről, és így közelebb hozhatja az EU-t a polgárokhoz.

A konzultáció révén a Bizottság képet kíván alkotni arról, hogy miként vélekednek az érdekeltek és az érdeklődők a jelenlegei rendeletről. A felmérés kérdései mindenekelőtt a feltárt hiányosságokra és a rendelet tökéletesítésének lehetséges módjaira irányulnak.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

A konzultációban való részvétel legcélszerűbb módja az, ha kitölti az online kérdőívet. Ha kívánja, a kérdőív végén feltölthet állásfoglalást megfogalmazó vagy egyéb dokumentumot. A feltöltött dokumentum a konzultációra adott válaszainak a részét fogja képezni.

Ha válaszait másképp szeretné eljuttatni részünkre, kérjük, írjon nekünk a következő e-mail-címre: sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

A konzultáció során beérkezett összes hozzászólást nyilvánosságra hozzuk. Kérésére válaszait anonimizált formában tesszük közzé.

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket felkérjük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a regisztrált szervezetekre vonatkozó magatartási kódexet. Ha a szervezet nem regisztrálja magát a nyilvántartásban, az általa beküldött észrevételeket és megjegyzéseket a regisztrált szervezetek által kitöltött kérdőívektől elkülönítve tesszük közzé.

A kérdőív megtekintése

A kérdőív a konzultáció elindításától számított két héten belül rendelkezésre fog állni az EU összes hivatalos nyelvén. A konzultáció résztvevői válaszaikat az EU bármely hivatalos nyelvén beküldhetik.

Kiegészítő információk

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése van ezzel a nyilvános konzultációval kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a következő címre: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

A hozzászólások megtekintése

A Bizottság a válaszokat röviddel a konzultáció után közzé fogja tenni az európai polgári kezdeményezés honlapján.

A konzultáció eredménye

Miután véget ér a konzultációs időszak, a Bizottság összefoglalást fog készíteni a beküldött válaszokról, és a konzultáció eredményét figyelembe fogja venni a vonatkozó jogalkotási javaslat kidolgozásakor.

Jogi nyilatkozat

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat