Om denne høring

Høringsperiode
24 maj 2017 - 16 august 2017
Emner
Institutionelle spørgsmål

Målgruppe

Vi vil gerne høre fra borgere og interessenter, særligt:

  • organisationer som civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme instrumenter til deltagelsesdemokrati
  • offentlige myndigheder, som beskæftiger sig mig det europæiske borgerinitiativ og/eller har etableret lignende instrumenter til deltagelsesdemokrati

Formål med høringen

Med det europæiske borgerinitiativ, der blev indført med traktaten om Den Europæiske Union, kan EU-borgere få direkte indflydelse på EU-politikken ved at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. For at Kommissionen tager et initiativ i betragtning, skal det have støtte fra mindst én million EU-borgere fra mindst syv medlemslande. Kommissionen skal derefter tage stilling til, om den vil fremsætte et lovforslag, og begrunde sin beslutning.

Reglerne og procedurerne for det europæiske borgerinitiativ er fastsat i en EU-forordning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i februar 2011 (læs mere på websitet for det europæiske borgerinitiativ). Det har været muligt, at iværksætte sådanne initiativer siden april 2012.

I mart 2015 udpegede Kommissionen en række udfordringer for de nuværende regler og procedurer i en rapport om anvendelsen af forordningen. Siden da har interessenter og institutioner vurderet og evalueret forordningen og udpeget en række problemer med den måde, den fungerer på (læs mere på websitet for det europæiske borgerinitiativ).

Kommissionen har besluttet at se på disse problemer og meddelte tidligere på året, at den ville foreslå en revision af forordningen. Revisionen skal:

- gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og lettere at bruge for initiativtagere og underskrivere

- sikre opnåelse af det fulde potentiale ved det europæiske borgerinitiativ som et værktøj til at fremme debat og borgerdeltagelse på EU-plan og bringe EU tættere på borgerene.

Høringen skal indsamle borgeres og interessenters holdninger til den nuværende forordning. Den fokuserer på de problemer, der er blevet udpeget, og på muligheder for at forbedre forordningen.

Sådan indsender du dit bidrag

Vi anbefaler, at du svarer på høringen via onlinespørgeskemaet. I slutningen af spørgeskemaet har du mulighed for at uploade et dokument som f.eks. et holdningsdokument, hvis du ønsker det. Det vil blive betragtet som en del af dit svar på høringen.

Hvis du ønsker at svare på en anden måde, kan du kontakte sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Alle høringsvar offentliggøres. Du kan vælge, at få dit svar offentliggjort anonymt.

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregisteret og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke har registreret sig, bliver offentliggjort særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

Se spørgeskemaet

Spørgeskemaet vil være tilgængeligt på alle officielle EU-sprog inden for to uger fra startdatoen. Du kan svare på alle officielle EU-sprog.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne offentlige høring, er du velkommen til at kontakte: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Se bidragene

Kommissionen offentliggør svarene, kort efter høringen er overstået, på websitet for det europæiske borgerinitiativ.

Resultat af høringen

Kommissionen opsummerer svarene, når høringen er overstået. Der vil blive taget højde for resultaterne, når lovgivningsforslaget udarbejdes.

Juridisk meddelelse

Beskyttelse af personlige oplysninger