Om samrådet

Samrådsperiod
11 januari 2018 - 5 april 2018
Politikområden
Miljö
Avdelningar

Läs svaren

Ladda nerXLS - 68.2 MB

Resultaten av samrådet och nästa steg

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Målgrupp

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet.

Syftet med samrådet

Målet för samrådet är att samla in synpunkter på det minskade antalet pollinerande insekter och få ett underlag för EU:s initiativ på området. Enkäten handlar om orsakerna till och följderna av det minskade antalet pollinerande insekter, potentiella motåtgärder och problemets EU-dimension. 

Så lämnar du ditt bidrag

Om du vill delta i samrådet ska du svara på vår webbenkät i EU Survey.

Enkäten finns på 23 EU-språk. Du kan svara på vilket du vill av dessa språk, 

Det tar cirka 20 minuter att fylla i enkäten. Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner dem.

Du måste svara på de frågor som är markerade med en asterisk (*).

Alla bidrag kommer att läggas ut på nätet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas.

Gå till frågeformuläret

Enkäten finns i EU Survey.

Innan du svarar bör du läsa de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Mer information

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer (t.ex. icke-statliga organisationer, handelsorganisationer och företag) som vill delta i samråd att informera kommissionen och allmänheten om sig själva, vilka intressen de företräder, sina mål och hur de finansieras och är organiserade genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod.

Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ska du ange id-numret i registret när du svarar på enkäten. Ditt bidrag kommer då att anses representera organisationens synpunkter.

Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu. Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.

Bidrag från deltagare som inte finns med i registret kommer att behandlas som enskilda bidrag (om de inte erkänns som intressenter enligt artiklarna 154–155 i EUF-fördraget).

Kontakt