Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
11 január 2018 - 5 apríl 2018
Oblasti
Životné prostredie

Zobraziť príspevky

StiahnuťXLS - 68.2 MB

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Submitted position papers

 

Cieľová skupina

Do tejto konzultácie sa môžu zapojiť všetci, jednotlivci i organizácie.

Cieľ konzultácie

Cieľom konzultácie je získať názory na úbytok opeľovačov, ktoré budú slúžiť ako podklady pre vypracovanie iniciatívy EÚ v tejto oblasti. Dotazník zahŕňa príčiny a dôsledky úbytku opeľovačov, možné zmierňujúce opatrenia a rolu EÚ v tejto problematike. 

Spôsob predkladania príspevkov

Do tejto verejnej konzultácie sa môžete zapojiť tak, že vyplníte online dotazník na portáli EU Survey.

Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Odpovedať môžete v ktoromkoľvek z nich. 

Vyplnenie tohto dotazníka trvá približne 20 minút. Vypĺňanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať neskôr. Odpovede si po odoslaní môžete stiahnuť ako kópiu.

Otázky označené hviezdičkou sú povinné.

Všetky doručené príspevky budú uverejnené na internete. Pozorne si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov s informáciami o spôsobe spracovania vašich osobných údajov a príspevkov.

Zobraziť dotazník

Dotazník je k dispozícii na portáli EU Survey.

Skôr, než začnete dotazník vypĺňať, prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. 

Doplňujúce informácie

V rámci Európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti sa Komisia obracia na organizácie (vrátane mimovládnych organizácií, odborových združení, podnikov atď.), ktoré sa chcú zapojiť do verejnej konzultácie, aby Komisii a verejnosti poskytli informácie o tom, koho a čo zastupujú, o svojich cieľoch, financovaní a štruktúrach, zaregistrovali sa v registri transparentnosti a prijali jeho kódex správania.

Ak ste registrovaná organizácia, uveďte v dotazníku svoje identifikačné číslo v registri. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za reprezentatívny názor vašej organizácie.

Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. Potom sa vráťte na túto stránku a predložte príspevok ako registrovaná organizácia.

Pri analýze odpovedí v rámci konzultácie sa budú príspevky respondentov, ktorí sa rozhodli nezaregistrovať, považovať za príspevky jednotlivcov (pokiaľ sa na účely článkov 154 – 155 ZFEÚ o európskom sociálnom dialógu nepovažujú za reprezentatívne zainteresované strany).

Kontaktné údaje