Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
11 Styczeń 2018 - 5 Kwiecień 2018
Dziedziny
Środowisko
Dyrekcje

Zobacz odpowiedzi

PobierzXLS - 68.2 MB

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Submitted position papers

 

Grupa docelowa

Do udziału w niniejszych konsultacjach zachęcamy wszystkie osoby prywatne i organizacje.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat spadku liczebności owadów zapylających – będą one stanowiły wkład w opracowanie unijnej inicjatywy dotyczącej owadów zapylających. Kwestionariusz obejmuje przyczyny i skutki spadku liczebności owadów zapylających, potencjalne środki zaradcze, a także unijny wymiar problemu. 

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny w portalu EU Survey.

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym z tych języków. 

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba około 20 minut. W każdej chwili można przerwać wypełnianie kwestionariusza i wrócić do niego później. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię.

Udzielenie odpowiedzi na pytania oznaczone gwiazdką * jest obowiązkowe.

Wszystkie przesłane odpowiedzi będą opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny w portalu EU Survey.

Przed udzieleniem odpowiedzi prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności. 

Informacje dodatkowe

W ramach Europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji (w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw itp.) zainteresowanych udziałem w konsultacjach publicznych o podanie do wiadomości Komisji i opinii publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują, oraz o określenie swoich celów, finansowania i struktury, poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania.

Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie w kwestionariuszu jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze. Udzielone odpowiedzi zostaną wówczas potraktowane jako reprezentujące opinie organizacji respondenta.

Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją teraz. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Podczas analizy wyników konsultacji odpowiedzi nadesłane przez respondentów, którzy nie zdecydowali się na rejestrację, będą traktowane jako odpowiedzi osób prywatnych (chyba że respondenci zostaną uznani za reprezentatywne podmioty na mocy przepisów Traktatu dotyczących europejskiego dialogu społecznego, art. 154–155 TFUE).

Kontakt