Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
11 januari 2018 - 5 april 2018
Thema's
Milieu
Departementen

Bekijk de antwoorden

DownloadenXLS - 68.2 MB

Resultaten en volgende stappen

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Doelgroep

Alle particulieren en organisaties worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging.

Doel van de raadpleging

De raadpleging is bedoeld om de meningen te peilen over de achteruitgang van bestuivers, met het oog op een Europees initiatief in dit verband. De vragenlijst heeft betrekking op de oorzaken en gevolgen van de achteruitgang van bestuivers, mogelijke maatregelen hiertegen en de EU-dimensie van het probleem. 

Hoe kan ik reageren?

U kunt meedoen door onze online-vragenlijst op EU Survey in te vullen.

De vragen zijn beschikbaar in 23 EU-talen. U kunt ook in al deze talen reageren. 

Het duurt ongeveer 20 minuten om alle vragen te beantwoorden. U kunt op elk moment stoppen en de vragenlijst later afwerken. Zodra u uw reactie hebt ingediend, kunt u voor eigen gebruik een kopie downloaden.

Vragen met een sterretje zijn verplicht.

Uw bijdrage zal via internet worden gepubliceerd. In de specifieke privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en met uw bijdrage.

Naar de vragenlijst

De vragenlijst is beschikbaar op EU Survey.

Lees de specifieke privacyverklaring voordat u antwoordt. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Aanvullende informatie

In het kader van het Europees Transparantie-initiatief vraagt de Commissie organisaties (waaronder ngo's, brancheorganisaties, ondernemingen enz.) die aan openbare raadplegingen willen deelnemen, de Commissie en het publiek informatie te verstrekken over wie en wat zij vertegenwoordigen, hun doelstellingen, financieringsbronnen en structuren, door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen.

Reageert u namens een geregistreerde organisatie, vermeld dan het registratienummer van uw organisatie in de vragenlijst. Uw reactie wordt dan beschouwd als het standpunt van uw organisatie.

Is uw organisatie nog niet ingeschreven, doe dat dan nu. Keer daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als geregistreerde organisatie in te dienen.

Bij de analyse van de reacties worden bijdragen van organisaties die zich niet hebben geregistreerd, beschouwd als particuliere bijdragen, tenzij zij erkend zijn als representatieve belanghebbende op grond van het Verdrag (Europese sociale dialoog, art. 154-155 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Contact