Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
11 Janvāris 2018 - 5 Aprīlis 2018
Temati
Vide
Dienesti

Skatīt atbildes

LejupielādētXLS - 68.2 MB

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Mērķgrupa

Apspriešanā aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas.

Apspriešanas mērķis

Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus par apputeksnētāju skaita samazināšanos, lai nodrošinātu informāciju, kas noderīga ES iniciatīvas par apputeksnētājiem izstrādē. Anketa aptver apputeksnētāju skaita samazināšanās iemeslus un sekas, potenciālos risinājumus un problēmas ES dimensiju. 

Kā iesniegt atbildes

Tajā varat piedalīties, tiešsaistē aizpildot aptaujas anketu vietnē “EU Survey”.

Anketa ir pieejama 23 ES oficiālajās valodās. Atbildes var sniegt jebkurā no šīm valodām. 

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 20 minūtes. Anketas aizpildīšanu varat pārtraukt jebkurā brīdī un turpināt vēlāk. Kolīdz atbildes ir nosūtītas, varat lejupielādēt to kopiju.

Ar zvaigznīti atzīmētie lauki aizpildāmi obligāti.

Visas saņemtās atbildes publicēs internetā. Svarīgi, lai jūs izlasītu īpašo paziņojumu par privātumu, kurā var uzzināt, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un sniegtās atbildes.

Skatīt aptaujas anketu

Anketa ir pieejama vietnē “EU Survey”.

Pirms sniedzat atbildes, lūdzu, izlasiet īpašo paziņojumu par privātumu. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Papildu informācija

Eiropas pārredzamības iniciatīvas ietvaros Komisija aicina organizācijas (tostarp NVO, tirdzniecības asociācijas, uzņēmumus u. c.), kas vēlas piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, sniegt Komisijai un sabiedrībai informāciju par to, ko tās pārstāv, par saviem mērķiem, finansējumu un struktūrām, reģistrējoties Pārredzamības Reģistrā un parakstot tā rīcības kodeksu.

Ja jūs pārstāvat reģistrētu organizāciju, aptaujas anketā lūdzam norādīt organizācijas reģistrācijas numuru. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka jūsu atbildes atspoguļo jūsu pārstāvētās organizācijas viedokli.

Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, jums ir iespēja reģistrēties tagad. Pēc tam atgriezieties šajā lapā, lai nosūtītu atbildes kā reģistrēta organizācija.

Analizējot uz apspriešanas jautājumiem sniegtās atbildes, to respondentu atbildes, kuri nebūs reģistrējušies, uzskatīs par privātpersonu atbildēm (ja vien šos respondentus neatzīs par reprezentatīvām ieinteresētajām personām saskaņā ar Līguma noteikumiem (LESD 154.–155. pants, Eiropas sociālais dialogs).

Kontakti