Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
11 Sausis 2018 - 5 Balandis 2018
Temos
Aplinka
Padaliniai

Rodyti atsakymus

ParsisiųsdintiXLS - 68.2 MB

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose dalyvauti kviečiami visi individualūs asmenys ir organizacijos.

Konsultacijų tikslas

Per konsultacijas norima sužinoti nuomones apie apdulkintojų nykimą, kad į jas būtų galima atsižvelgti plėtojant ES iniciatyvą dėl apdulkintojų. Klausimyne aptariamos apdulkintojų nykimo priežastys ir padariniai, galimos problemos švelninimo priemonės ir jos ES aspektas. 

Kaip teikti atsakymus

Nuomonę per šias viešas konsultacijas galima pateikti užpildant internetinį klausimyną svetainėje „EU Survey“.

Klausimynas pateikiamas 23 ES kalbomis. Atsakymus galima teikti bet kuria iš šių kalbų. 

Užpildyti šį klausimyną trunka apie 20 minučių. Bet kuriuo metu galima padaryti pertrauką ir pratęsti vėliau. Pateikus atsakymus galima parsisiųsdinti jų kopiją.

Į žvaigždute pažymėtus klausimus atsakyti būtina.

Visi gauti atsakymai bus skelbiami internete. Svarbu perskaityti specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacijos, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės.

Rodyti klausimyną

Klausimynas pateikiamas svetainėje „EU Survey“.

Prieš pradedant jį pildyti reikėtų perskaityti specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Papildoma informacija

Pagal Europos skaidrumo iniciatyvą Komisija prašo viešose konsultacijose norinčių dalyvauti organizacijų (įskaitant nevyriausybines organizacijas, prekybos asociacijas, įmones ir pan.) pateikti Komisijai ir visuomenei informacijos apie tai, kam jos atstovauja, kokie jų tikslai, finansavimas ir organizacinė struktūra, užsiregistruojant Skaidrumo registre ir įsipareigojant laikytis jo elgesio kodekso.

Jeigu jūsų organizacija yra užregistruota, klausimyne nurodykite jos identifikavimo numerį registre. Tuomet jūsų atsakymai bus laikomi jūsų organizacijos nuomone.

Jeigu jūsų organizacija neužregistruota, galite ją užregistruoti dabar. Tada grįžę į šį puslapį pateikite savo nuomonę kaip registruotos organizacijos.

Nagrinėjant atsakymus į klausimus, neregistruotų respondentų atsakymai bus laikomi individualiai pateiktomis nuomonėmis (išskyrus atvejus, kai respondentai pripažinti suinteresuotųjų subjektų atstovais pagal Sutarties nuostatas dėl Europos socialinio dialogo, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154–155 straipsniai).

Kontaktiniai duomenys