Perustiedot

Kuulemisen kesto
11 tammikuu 2018 - 5 huhtikuu 2018
Aiheet
Ympäristö

Vastaukset

LataaXLS - 68.2 MB

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot.

Kuulemisen tavoite

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä pölyttäjien vähenemisestä. Saadut näkökannat otetaan huomioon, kun laaditaan pölyttäjiä koskevaa EU:n aloitetta. Kyselylomake kattaa pölyttäjien vähenemisen syyt ja seuraukset, mahdolliset toimet pölyttäjien vähenemisen pysäyttämiseksi ja ongelmaan liittyvän EU-ulottuvuuden. 

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen.

Kysely on saatavana 23 EU-kielellä. Vastata voi niistä millä tahansa. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Vastaamisen voi keskeyttää milloin tahansa, ja sitä voi jatkaa myöhemmin. Täytetystä kyselylomakkeesta voi vastauksen lähettämisen jälkeen ladata kopion itselleen.

Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue kyselyn tietosuojaseloste huolellisesti. Siinä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Kyselylomake

Kyselylomakkeeseen vastataan EU Survey -sovelluksessa.

Tutustu ennen vastaamista tietosuojaselosteeseen. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Lisätietoa

Euroopan avoimuusaloitteen mukaisesti Euroopan komissio pyytää organisaatioita (kansalaisjärjestöjä, toimialajärjestöjä, yrityksiä jne.), jotka haluavat osallistua julkisiin kuulemisiin, rekisteröitymään avoimuusrekisteriin. Rekisteröityvät organisaatiot antavat komissiolle ja suurelle yleisölle tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat, sekä tietoja tavoitteistaan, rahoituksestaan ja rakenteistaan. Samalla organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa.

Jos edustamasi organisaatio on jo rekisteröitynyt, ilmoita sen tunnistenumero kyselylomakkeessa. Tällöin vastaustesi katsotaan edustavan organisaatiosi kantaa.

Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä sen nyt. Palaa rekisteröitymisen jälkeen tälle sivulle ja osallistu kuulemiseen rekisteröityneenä organisaationa.

Kuulemisessa saatujen vastausten analysoinnissa rekisteröitymättömien vastaajien vastaukset rinnastetaan yksityishenkilöiden vastauksiin (ellei vastaajaa katsota sidosryhmien edustajaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 ja 155 artiklassa tarkoitetussa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa).

Yhteydenotot