Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
11 jaanuar 2018 - 5 aprill 2018
Teemasid
Keskkond
Osakonnad

Vaadake vastuseid

Laadi allaXLS - 68.2 MB

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Sihtrühm

Sellest konsultatsioonist oodatakse osa võtma kõiki üksikisikuid ja organisatsioone.

Konsultatsiooni eesmärk

Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda seisukohti tolmeldajate arvukuse vähenemise kohta, et saada andmeid tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse väljatöötamiseks. Küsimustiku teemad on tolmeldajate arvukuse vähenemine, selle põhjused ja tagajärjed, võimalikud leevendusmeetmed ning ELi mõõde selles probleemis. 

Kuidas oma vastust esitada?

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks täitke palun veebipõhine küsimustik EU Survey lehel.

Küsimustik on kättesaadav 23 ELi keeles. Vastata võib ükskõik millises nendest keelest. 

Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 20 minutit. Võite küsimustiku täitmise igal ajal pooleli jätta ning jätkata vastamist hiljem. Kui olete vastused esitanud, saate alla laadida koopia täidetud küsimustikust.

Tärniga tähistatud küsimustele vastamine on kohustuslik.

Kõik esitatud vastused avaldatakse internetis. Tutvuge kindlasti käesoleva konsultatsiooniga seotud isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Vaadake küsimustikku

Küsimustik on kättesaadav EU Survey vahendusel.

Enne vastamist lugege kindlasti isikuandmete kaitse põhimõtteid. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Lisateave

Euroopa läbipaistvusalgatuse osana palub komisjon avalikus konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel (sh vabaühendused, kaubandusühendused, ettevõtted jne) anda komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, millised on nende eesmärgid, rahastamine ja struktuur, registreerudes selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit.

Kui teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitatakse teie vastuseid teie organisatsiooni seisukohana.

Kui teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis on teil võimalus praegu registreeruda. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Konsultatsiooni vastuste analüüsimisel loetakse end registreerimata jätnud vastajate vastused üksikisiku vastusteks (välja arvatud juhul, kui tegemist on esindava sidusrühmaga Euroopa sotsiaaldialoogi käsitlevate aluslepingu sätete, st ELi toimimise lepingu artiklite 154–155 tähenduses).

Kontaktandmed