Om denne høring

Høringsperiode
11 januar 2018 - 5 april 2018
Emner
Miljø
Afdelinger

Se høringssvarene

DownloadXLS - 68.2 MB

Resultater af høringen og næste skridt

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Målgruppe

Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring.

Formål med høringen

Høringen skal indsamle synspunkter vedrørende faldet i bestøvende arter, som vil indgå i udformningen af et EU-initiativ om bestøvende arter. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om årsagerne til og konsekvenserne af faldet i bestøvende arter, potentielle afhjælpende foranstaltninger og den europæiske dimension af problemet. 

Sådan indsender du dit bidrag

Du kan deltage i høringen ved at udfylde onlinespørgeskemaet på EU Survey.

Spørgeskemaet findes på 23 EU-sprog. Du kan besvare spørgsmålene på et hvilket som helst af disse sprog. 

Det tager ca. 20 minutter at besvare spørgsmålene. Du kan når som helst holde en pause og fortsætte besvarelsen senere. Når du har indsendt dine svar, kan du downloade en kopi af din besvarelse.

Felter, der er mærket med en asterisk (*), skal udfyldes.

Alle modtagne besvarelser vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag bliver behandlet.

Se spørgeskemaet

Der er adgang til spørgeskemaet på EU Survey.

Før du svarer, bør du læse den særlige databeskyttelseserklæring. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Yderligere oplysninger

Som en del af det europæiske åbenhedsinitiativ beder Kommissionen organisationer (bl.a. NGO'er, brancheforeninger og virksomheder), der ønsker at deltage i offentlige høringer, om at oplyse Kommissionen og offentligheden om, hvem og hvad de repræsenterer, hvad der er deres mål, hvordan de bliver finansieret, og hvordan de er struktureret, ved at lade sig registrere i EU's åbenhedsregister og forpligte sig til at efterleve dets adfærdskodeks.

Hvis din organisation er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive registreringsnummeret i spørgeskemaet. Dit bidrag vil så blive anset for at repræsentere organisationens holdning.

Hvis din organisation ikke allerede er registreret, kan du registrere den nu. Gå derefter tilbage til denne side for at indsende din besvarelse som en registreret organisation.

I forbindelse med analysen af svarene på en høring vil besvarelser fra respondenter, som vælger ikke at lade sig registrere, blive behandlet som individuelle bidrag (medmindre respondenterne er anerkendt som repræsentanter for interessenter i henhold til artikel 154-155 i TEUF – traktatbestemmelserne om dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i EU).

Kontakt