Obsah konzultace

Trvání konzultace
11 Leden 2018 - 5 Duben 2018
Témata
Životní prostředí

Zobrazit příspěvky

StáhnoutXLS - 68.2 MB

Výsledky konzultace a další postup

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Cílová skupina

Konzultace je určena jednotlivcům i organizacím.

Cíl konzultace

Cílem konzultace je seznámit se s názory na problematiku úbytku opylovačů a zohlednit je při vypracování iniciativy EU týkající se opylovačů. Dotazník obsahuje otázky týkající se příčin a následků úbytku opylovačů, případných zmírňujících opatření a evropského rozměru tohoto problému. 

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit vyplněním dotazníku na stránkách EU Survey.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich. 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Rozpracovaný dotazník je možné uložit jako koncept a dokončit později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii.

Zodpovězení otázek označených hvězdičkou je povinné.

Všechny obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Doporučujeme vám se seznámit se zvláštním prohlášením o ochraně soukromí, kde se dozvíte, jak bude s vašimi osobními údaji a příspěvkem do konzultace nakládáno.

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici na stránkách EU Survey

Předtím, než začnete odpovídat na otázky v dotazníku, přečtěte si zvláštní prohlášení o ochraně soukromí. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Další informace

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně nevládních organizací, obchodních organizací, podniků apod.), které chtějí ve veřejné konzultaci předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, koho a co zastupují, o svých cílech, financování a struktuře, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování.

Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Při rozboru odpovědí zaslaných v rámci této konzultace bude s příspěvky respondentů, kteří se rozhodnou, že se do rejstříku transparentnosti nepřihlásí, zacházeno jako s individuálními příspěvky (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou podle ustanovení Smlouvy, Evropský sociální dialog, články 154–155 SFEU považováni za zástupce zúčastněných subjektů).

Kontakt